číslo 32
vyšlo 1. 8. 2005

Jaroslav Tůma
Miroslav Konvalina
Zdeněk Velíšek

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

Jaroslav Tůma  

Pánu Bohu jen to nejlepší!
Varhany jsou zvláštní hudební nástroj. Píšťaly ukazují vzhůru k nebi, rejstříky lze považovat za schůdky k samotnému Pánu Bohu. Každý, kdo s pokorným srdcem usedne pod klenbou chrámu a shůry na něj padne ohromující zvuk staletími požehnaného nástroje, má jistě povznášející pocit. Varhaník Jaroslav Tůma, známý interpret barokní hudby - vždyť před časem provedl celé Bachovo varhanní dílo - kráčí po schodišti varhanních rejstříků dnes a denně
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv