číslo 30
vyšlo 18. 7. 2005

Václav Cílek
Jiřina Šiklová
Petr Koudelka

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

Václav Cílek 

O krajině, jabloni a stříbrném smrku Při letošním udělování Ceny Toma Stopparda za esejistiku zazněla také tato slova: "Cílkova jedinečnost spočívá nejen ve volbě témat, jimiž se zabývá, ale též v tom, že dokáže napsat esej básnický, v němž sdělení filosofické, historické či přírodovědné je možno číst jako báseň v próze." Geolog, znalec české krajiny, ale i citlivý překladatel čínských filosofických textů Václav Cílek ocenění získal za soubor textů Makom - Kniha míst, který volně navazuje na jeho úspěšnou knihu Krajiny vnitřní a vnější. Když je přečtete, zatoužíte vykročit do krajiny, jejíž krásy jste dosud neviděli a příběhy, jež vypráví, dosud neslyšeli.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv