číslo 30
vychází 18. 7. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 27. 7. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Od bajonetu ke klarinetu

Trochu by mě zajímalo, jestlipak tvůrci filmu o 1000 klarinetech znali autora těch několika slov v titulu. Ten se pohyboval v prostředí ještě živé současnosti dnes slavných tradic rakouské vojenské hudby. A tím pádem také naší, jak dosvědčují jména vojenských kapelníků: Johann Nepomuk Král, Karel Komzák, Rudolf Nováček, Jan Pavlis a mnohá další. A to nemluvíme o hráčích v kapelách. Právě proto lze chápat tuto rakouskou tradici jako dědictví a odkaz a také tomu tak donedávna bylo. Vojenské hudby vyměnily úderem října roku 1918 uniformy a hrálo se dál Castaldo, Miramare, Dunajské vlny nebo Esmeralda. Historii Rakouské vojenské hudby v 19. století věnovala autorka Akademie útlou, ale poutavou monografii. Takže můžeme očekávat, že za takových nějakých sto let, se objeví studie o vojenských hudbách 20. století, aby popsala dnešní zlomovou proměnu. Bude to, myslím, méně veselé čtení, než jaké nám skýtá přítomná publikace. Fenomén rakouské hudby byl vrcholem vyspělosti a kupodivu i pokroku, v hudebním oboru ovšem. Proto byly, alespoň její atributy, vítanou kořistí. Památnou se stala příhoda z prusko-rakouské války v roce 1866. Vojenská kapela využívala k tažení vozíku s bubnem psy a jedno takové spřežení, konkrétně 77. rakouského pěšího pluku, padlo do rukou pruského pěšího pluku, konkrétně 43. Pes sice v bitvě padl, ale nepřítel zapřáhl bernardýny a používal luxusní rakouský vozík až do roku 1914. Kam se poděl, nikdo neví. Ale kam se poděla sama hudba a hudebníci to víme.

RAFAEL BROM