číslo 30
vychází 18. 7. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 25. 7. 2005 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.05 hodin

Lahvová pošta vesmíru?

Mnoho světových astronomů se stále snaží najít ve vesmíru jiné rozumné bytosti. Plynou desetiletí a stále nic. Pátráme vůbec správným způsobem? V Meteoru o tom uvažujeme s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem.

Jiří GrygarZprvu zavládlo nadšení pro hledání cizích civilizací pomocí inteligentních rádiových signálů, které možná jiné rozumné bytosti vysílají do vesmíru. Znělo to velmi pravděpodobně - jestliže se jiné civilizace vyvíjely zhruba podle stejných principů jako pozemská, tak jistě musely objevit tytéž fyzikální zákony. A jeden z nich říká, že rádiové spojení je jedno z nejlacinějších, protože s malou energií dostaneme informace do velké vzdálenosti mnoha tisíc světelných roků a přijmout je můžeme zase poměrně jednoduchým radioteleskopem. Rozumné bytosti na rádiových vlnách však stále mlčí. Může to mít nejrůznější příčiny, patrně ještě nehledáme dost dlouho, dost pečlivě... Proto se astronomové rozhodli pátrání rozšířit o další pásmo, ve kterém je možné vysílat signály na velkou dálku, a to o optické záření. Výsledky jsou však opět nula. A tak se přišlo na princip, který znali námořníci od pradávna, když ztroskotali. A to je lahvová pošta ve vesmíru. Dnešní fyzika pevné fáze je už tak daleko, že by bylo možné veškeré důležité informace, které lidstvo shromáždilo za svou existenci, "nacpat" do hmoty o hmotnosti jediného gramu, čili malého zrnka soli. Takové zrnko informací všeho, co jsme jako lidé dosud vymysleli, viděli, slyšeli, bychom pochopitelně museli vhodně "zabalit". Stačila by třeba tunová kosmická loď, kterou bychom byli schopni dostat do Mléčné dráhy rychlostí asi 300 kilometrů za sekundu. Pak by mohla proletět napříč celou naší Galaxií dejme tomu za několik set milionů roků. Když ji jiné civilizace najdou, dozvědí se o nás úplně všechno...

(bi)