číslo 30
vychází 18. 7. 2005

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Neděle 31. července, Český rozhlas 3 - Vltava, 9.30 hodin

Pláž, lehátko a vedro

Jen málokterá země na světě má v porovnání se svou rozlohou tak dlouhé pobřeží jako Itálie. Pět moří omývá sedm a půl tisíce kilometrů italských břehů. Čeští návštěvníci na těchto březích v posledních letech zdomácněli, ale během svých týdenních rekreací poznávají sotva něco jiného než jen onu pláž, lehátko a vedro. Pro Italy, ať již žijí na pobřeží nebo na úzkém pásu Apeninského poloostrova, je však moře, lodě nebo pláž základní kulisou jejich existence. Osamělost vyhrocená nekonečnou mořskou hladinou, hluboké pohroužení se do sebe při noční plavbě, radost nad sluncem a blankytem, nostalgie po školních prázdninách, euforie z plachtění na škuneru, to jsou jen některé z mnoha pocitů a nálad, kterým se lze na mořském břehu oddat a psát o nich básně.

Rozhlasový Souzvuk, který připravil překladatel Jiří Špička, představuje šest moderních italských básníků, jejichž verše se tak či onak dotýkají léta a mořského živlu - jmenují se Cesare Pavese, Sandro Penna, Luciano Erba, Mario Luzzi, Nico Orengo a Attilio Bertolucci. Název celému pořadu propůjčil Nico Orengo (nar.1944), významný současný italský romanopisec a publicista, jehož prózy se z velké části odehrávají na pobřeží Ligurského moře a jsou jakousi románovou geografií a historií tohoto kraje. Jeho sbírka Pláž, lehátko a vedro je složena z drobných básní a říkanek, které jako by psal otec, nudící se na pláži, pozorující okolní dění a přemýšlející o obsahu, funkci a osudu těch nejobyčejnějších předmětů kolem sebe. Třeba Míče: Celé léto, / kopance a políčky, / léto celičké / chvíli ve vodě, / chvíli na pláži, / pak nechaný náhodě, / když se domů vyráží, / zůstane / bez rozloučení.

(jš)