číslo 28
vyšlo 4. 7. 2005

Ivan Kusnjer
Jaromír Štětina
Zdeněk Velíšek

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  I v a n  K u s n j e r   

Záleží na tom, co kdo pamatuje Opera Národního divadla měla po válce to štěstí, že se zde sešli - prakticky ve všech hlasových oborech - znamenití pěvci: Krásová, Podvalová, Blachut, Haken, Tauberová, Bednář, Domanínská. Diváci si "užívali", ale umělci měli smůlu. Železná opona jim bránila prosadit se na světových scénách, kam bezesporu patřili, a tak byl jejich talent západně od naší hranice téměř neznámý. Dnes je to opačně. Velkých hlasů je u nás málo a pokud se vyskytnou, zpívají - k naší velké škodě - v zahraničí. Výjimkou v tomto směru je Ivan Kusnjer, jehož lahodný baryton a dokonalá technika ho předurčují k tomu, aby vystupoval na prestižních scénách, což se také děje - jeho hlas zněl v Carnegie Hall v New Yorku, v milánské La Scale, ve vídeňské Státní opeře, v londýnské Royal Albert Hall i v Santory Hall v Tokiu. Jakmile však odezpívá svou roli, okamžitě se vrací na svou domovskou scénu, kde kupříkladu Mackbeta či Rigoletta nezpívá jen při premiéře, ale i v dalších představeních, až do derniéry.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv