číslo 24
vyšlo 6. 6. 2005

Pavel Kudrna
Jaroslav Vanča
Zdeněk Velíšek

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

 P a v e l  K u d r n a

Hvězdné manýry posluchač neodpouští V roce 1983 vyhlásil Československý rozhlas konkurz na hlasatele stanice Vltava. Ze stovek přihlášených nakonec zvítězil Pavel Kudrna. A z rozhlasových vln se hlásí posluchačům už více než dvě desítky let. Vedle moderování na ČRo 1 - Radiožurnálu se však v poslední době věnuje také přípravě a realizaci řady zajímavých rozhlasových projektů. Jeden z nich, Výlety, vznikl před dvěma lety, tedy v roce oslav osmdesátého výročí zahájení vysílání na území tehdejšího Československa. Slavilo se i na letišti Praha-Letňany v replice kbelského stanu, v němž společnost Radiojournal v roce 1923 spustila vysílání. Velký úspěch akce způsobil její pokračování - o rok později už tým Pavla Kudrny putoval po různých místech republiky a zábavnou formou umožňoval nahlížet do zákulisí rozhlasové práce. Nejinak je tomu i letos - Pavel Kudrna má tedy opět napilno. Následující rozhovor ho představuje jako "výletníka" i zkušeného moderátora.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv