číslo 21
vyšlo 16. 5. 2005

Jiřina Šiklová
Miroslav Konvalina
Jindra Klímová

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  J i ř i n a  Š i k l o v á

Na samotu je třeba myslet včas
První poznatek při vstupu do bytu: paní doktorka Jiřina Šiklová, vážená socioložka a vysokoškolská profesorka, autorka řady odborných textů, schopná komunikace v několika jazycích, má na stole rozloženo šití a upravuje jakýsi kus oblečení. Vedle v místnosti je zapnutý počítač ("právě jsem si dala zavést vysokorychlostní internet..."), všude kolem knihy a časopisy, v rohu telefon, jehož časté zvonění předjímá pauzy v našem rozhovoru. Tu někdo žádá o přednášku, za chvíli volají kvůli článku, pak zas je řeč o schůzce nad odborným textem. Ale to stolní zátiší s jehlou a nůžkami nakonec působilo docela přirozeně - na návštěvě u osobnosti, která ve své profesi akcentuje praktické uplatnění vědeckých poznatků, to ani nemůže být příliš jiné
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv