číslo 15
vychází 4. 4. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 13. 4. 2005 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky Mgr. Květy Svobodové vyjímáme: Árie Přemysla ze Smetanovy Libuše nás zavedla do tématiky dnešního pořadu, jímž jsou úvahy o tom, čím nám jsou stromy, háje, lesy, tyto krásné, životně důležité a nenahraditelné výtvory naší přírody. Ale především, jak o tomto vztahu člověka k přírodě hovoří hudba, jednotliví skladatelé a jejich díla. Lípa byla odedávna posvátným stromem Slovanů. Bedřich Smetana pak v monumentální Libuši nadšeně apostrofuje tyto nádherné a vznešené stromy jako "právem zasvěcené národu mému.... Buďte jeho obrazem sil, ctností, krásy pravzorem!" Myslím, že není cennějšího a opravdovějšího umělcova vyznání v celé české operní literatuře. Franz Liszt, velký Smetanův přítel a skladatelský vzor - hlavně v rané etapě jeho tvůrčího vývoje - přinesl jako romantik mnoho nových hodnotových podnětů do své tvorby klavírní i symfonické. V nové melodii, harmonii, v nových skladebných formách, daných předchozím poznáním námětu i obsahu. V roce 1863, kdy Liszt působil jako dvorní kapelník ve Výmaru a dráhu cestujícího klavírního virtuosa víceméně zredukoval, nepřestal psát vedle symfonické tvorby také práce klavírní. Tehdy vznikly Dvě koncertní etudy pro klavír, z nichž prvá nese název Šumění lesa. Známá skladba ryze virtuózní klavíristické bravury s inspiračním námětem patrným právě z názvu.

Kontrolní otázka:
Jmenujte některé z děl evropských skladatelů, jejichž náměty souvisí s inspirací háji, lesy, stromy apod.

(df)