číslo 13
vyšlo 21. 3. 2005

Ivo Pondělíček
Jaromír Štětina
Jindra Klímová

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  Ivo Pondělíček

Převor Řádu a groteskno  Říká o sobě, že je stále hédonik, vyznavač příjemných pocitů pro sebe i pro druhé, který však nikdy do svého "libida" nezaplétal výstřelky. Za hlavní smysl svého soukromého života ovšem považuje eskapismus, tedy únik z reality, legraci, grotesku, hledání humoru. Jeho eskapády vyústily v 50. letech v založení Řádu, bratrstva duchovně si příbuzných lidí. Recesistické společenství Řádu funguje dodnes a jeho převorem je muž s řádovým jménem Dubroka. Napsáno s iniciály ip tvoří toto jméno malířský pseudonym, za nímž se skrývá psycholog, sexuolog, filmový vědec a teoretik umění prof. Dr. Ivo Pondělíček (1928). Pracoval na psychiatrii, později na klinice popálenin a jako sexuolog ÚNZ pro vysoké školy. Učil na FAMU a Filozofické fakultě UK. V roce 1968 získal cenu Trilobit za filmovou teorii a v letech 1986 a 1987 dvě mezinárodní ceny za psychologii termických úrazů v Bruselu a Birminghamu.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv