číslo 9
vychází 21. 2. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Sobota 5. 3. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 19.30 hodin

Georg Friedrich Händel: Agrippina

George Friedrich HändelHändelův první životopisec Mainwaring s odstupem padesáti let zaznamenal, že premiéra Agrippiny saského "přivandrovalce" a v té době kandrdase Händela měla během benátského karnevalu na přelomu let 1709-1710 bouřlivý úspěch. Dnes už jen z dobových pramenů o operních zvyklostech počátku 18. století můžeme odhadovat, co způsobilo onen mimořádný počet 27 repríz. Lví podíl na nadšeném přijetí měla bezesporu svěží, invenčně bohatá a efektní Händelova hudba. Důležité bylo, že poskytla operním hvězdám, jejichž popularitu bychom dnes mohli srovnávat s pop zpěváky, příležitost pro uplatnění virtuózních efektů belcanta s brilantními technickou bravurou pasáží, skoků, ozdob i výrazových a dynamických fines. Publikum dozajista vnímalo politickou satiru, která tehdy byla z libreta napsaného Vincenzem Grimanim originálně pro Händela čitelná: ironický (smyšlený) příběh plný intrik a pletich kolem trůnu římského císařství 50 let př. n. l. rezonoval s kritickým postojem Benátské republiky k papežským sporům o španělské následnictví v době Klementa XI. I když jsou pro nás tyto souvislosti dnes vzdálené, Händelova opera mísící vážné i komické prvky je až překvapivě soudobá. Copak dnes už neexistují matky, které s chladnou vypočítavostí odstraňují překážky na cestě za postavením svých ambiciózních neschopných synů, nebo mocní mužové, jejichž sexuální frustrace v krizi středního věku využívají mladé krasavice i bezpáteřní příživníci?

Holandský soubor Combattimento Consort Amsterdam, který se specializuje na předklasickou hudbu, pod vedením svého prvního houslisty Jana Willema de Vriend projel loni na podzim se svým nastudováním Händelovy Agrippiny Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Chorvatskem; zastavil se také ve Stavovském divadle v Praze. V sobotním rozhlasovém operním večeru si poslechneme Agrippinu tak, jak ji Combattimentu Consort Amsterdam předvedl ve slovinské Lublani.

HELENA HAVLÍKOVÁ