číslo 9
vychází 21. 2. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 2. 3. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 12.10 hodin

Smetanův den

2. března se narodil Bedřich Smetana. Letos nevzpomínáme žádné jeho kulaté jubileum, nicméně už od dávné minulosti patřilo ke stavovské cti rozhlasu tento Smetanův den každoročně alespoň jedním pořadem či skladbou připomenout. Je zcela evidentní, že mezi oněmi připomenutími existují výrazné rozdíly - tak, jakým názorovým proměnám byl představitel české národní hudby vystaven. Každá mimořádná osobnost je ve všech dobách podrobena nejrůznějším názorovým pohledům - od běžných posouzení až po velmi zevrubné analýzy. Stejně rozličné jsou výsledky kritických nazírání, pohybujících se od bezmezného obdivu k výhradám, ústícím leckdy až do ataků. Je to přirozené. Ani Bedřich Smetana, jehož odkaz byl mnoha generacím předkládán jako nedotknutelný, není výjimkou. Leč každá osobnost mimořádných a jedinečných kvalit a vlastností, je-li jejímu dílu umožněna prezentace, i v tom nejtěžším názorovém soukolí obstojí. Místo Bedřicha Smetany nejen v oblasti hudby, ale celých kulturních dějin Evropy je evidentní. Byl prvním moderním tvůrcem, který cílevědomě budoval pozici novodobé české kultury v dobách národnostních zviditelnění a sebeurčení. Jeho hudební řeč, která vyrostla nejen z domácího zázemí, ale respektovala současné trendy světové, není dogma, jak byla mnohdy v dřívějších výkladech prezentována. I největší Smetanovi kritikové připouštějí, že byla přijata zcela přirozeně a intuitivně a dodnes je respektována jako ideální hudební vyjádření naší identity a hudebního cítění. Každá hudební ukázka poledního Pasticcia chce symbolizovat vybrané rysy Smetanovy tvorby, jež se prosadila díky své individualitě, příznačné atmosféře, jíž vyvolává, a v neposlední míře díky své osobité kráse.

BOHUSLAV VÍTEK