číslo 9
vychází 21. 2. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 1. 3. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Sborové zpívání pod Ještědem

Pěvecký sbor JeštědNěkterá místa naší vlasti jsou již s určitou samozřejmostí považována za centra sborového zpěvu. Významnou roli v tomto povědomí sehrává tradice. V proměnlivém běhu času je však tato oblast vystavována velmi náročným zkouškám. Jejich konečné výsledky potvrzují, že nic není definitivní, že i samozřejmé věci je nutné neustále budovat, prosazovat a přizpůsobovat novým životním způsobům. Jsme svědky zániku vynikajících sborových těles - dětských i dospělých. Někdejší doména české kultury, jejíž sláva byla započata v předminulém století bohatým spolkovým životem, kde umělecké stránce bylo rovnocenné i úsilí národnostní, v minulém století (zvláště v jeho druhé polovině) procházela obdobími úspěchů i beznaděje, provázenými radostmi z úspěšných koncertů a zájezdů i rozčarováními ze sisyfovské práce i z nedoceňování ze strany okolního světa. Sborový zpěv sehrával i významnou úlohu manifestační - i to už se dnes, zvláště při tvrdošíjném zachovávání konzervativních způsobů prezentace, mnohdy jeví jako anachronické. Existuje však relativně mnoho prvků, díky nimž je možno dále a dokonce velmi účinně a přesvědčivě dokázat, že oblast sborového zpěvu dokáže žít nadále bohatě a plně. Velkou, ba rozhodující roli, hrají osobnosti. Zapálených sbormistrů je poměrně dost, ne všichni však dokážou svou náročnou práci posvětit umělecky. Liberec má v tomto směru nejen bohatou tradici, ale i štěstí. Zdá se, že pěvecký sbor Ještěd, který se po smrti svého zakladatele a dlouholetého sbormistra Josefa Pazderky musel potýkat s nejedním problémem, může prožívat své další úspěšné období. Podobně jako každý sbormistr-tvůrce, stál Milan Uherek před problémem, kdo nastoupí na jeho místo ve světoznámém Severáčku. I zde se zdá být situace vyřešena - Milan Uherek zůstává nadále uměleckým poradcem a o sbor již několik let pečují a jeho činnost nadále rozvíjejí manželé Pálkovi. A Petr Pálka navíc stanul rovněž v čele Ještědu.

(bví)