číslo 6
vyšlo 31. 1. 2005

Josef Veselý
Jan Petránek
Petr Koudelka

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  J o s e f  V e s e l ý

Dobrý rozhlas se nedělá u stolu Již tradičně se na přelomu prosince a ledna v rubrice Hyde Park ptáme čtenářů Týdeníku Rozhlas, jaké že rozhlasové pořady je v roce právě minulém nejvíce zaujaly. A opakovaně se dozvídáme, že ne-li nejoblíbenějším, pak rozhodně jedním z nejoblíbenějších pořadů Českého rozhlasu jsou Toulky českou minulostí, unikátní rozhlasový seriál, který není v éteru věru žádným nováčkem. Prvně se "Toulky" ve vysílání ČRo 2 - Praha objevily v dubnu roku 1995, zanedlouho tedy jejich příznivci i tvůrci oslaví deset let od uvedení první části. A protože rozhovor s autorem již více než pětisetdílné řady rozhlasových Toulek, redaktorem brněnského rozhlasu Josefem Veselým, jsme publikovali už před řádkou let, rozhodli jsme se tohoto pracovitého novináře opět vyzpovídat.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv