číslo 2
vyšlo 3. 1. 2005

Jaromír Janev
Miroslav Konvalina
Petr Ko
udelka

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

   Jaromír Janev

Náš člověk na Blízkém východě Jaromír Janev je vzděláním arabista, povoláním novinář. Je jediným žurnalistou ze střední a západní Evropy, kterému se podařilo získat stálou akreditaci v Sýrii. Důvěrně zná ale celou oblast Blízkého východu. V arabském světě se pohybuje se záviděníhodnou lehkostí a přehledem. "Styčných bodů, které vyznává jak křesťanský svět, tak svět muslimský, existuje celá řada. Je úkolem médií přibližovat oba světy natolik, abychom se přestali navzájem bát," říká novinář, který jako zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě informuje posluchače o životě a dění v této části světa od podzimu roku 2000.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv