číslo 2
vychází 3. 1. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Čtvrtek 13. 1. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Hudební unikát Leonarda Vinciho - Zamilovaní na galéře

Tato hudební komedie v neapolském dialektu od italského skladatele z počátku 18. století je jeho jediným dochovaným exemplářem z nevelkého počtu scénických opusů jmenovaného žánru. Je to tedy vzácný exemplář nikoli však pouze muzeální ceny. Především dokresluje profil skladatele, který byl jedním z tvůrců a novátorů vážné opery nazývané "opera seria", ba dokonce nějaký čas vůdčím představitelem generace, která překonala vznešenou éru Allessandra Scarlattiho. Jeho postavení ocenil i proslulý anglický cestovatel a hudební spisovatel Charles Burney. Vinci se narodil buď roku 1690 nebo 1696 (neboť ze zachovaly právě jen dva hodnověrné záznamy o jeho věku) v kalábrijské Strongoli a studoval na neapolské konzervatoři u Gaetana Greca. V roce 1719 byl přijat jako "maestro di cappella" do služeb Prince ze Sansevera a po smrti Alessandra Scarlattiho povýšil do důležité funkce v královské kapele, kde setrval až do své smrti. V roce 1728 se také stal kapelníkem na své staré konzervatoři a mezi jeho žáky patřil například Giovanni Battista Pergolesi.

Vinci komponoval především ve dvou scénických žánrech - komickém a vážném, napsal ale také něco skladeb oratorních nebo instrumentálních. Jeho komedie zhudebňovaly texty neapolského dialektu - známe celkem 11 opusů, z nichž se do naší doby dochoval pouze jeden, právě ten je obsahem čtvrtečního Ronda. Komedie ve třech jednáních, která uvádí na scénu deset postav, patří do katalogu francouzského vydavatelství Opus 111 a byla natočena v roce 2000 sólisty a souborem Cappella di Turchini, dirigentem je Antonio Florio.

RAFAEL BROM