číslo 2
vychází 3. 1. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 12. 1. 2005 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky PhDr. Květy Klikové vyjímáme: "Mezi hojně užívané pojmy patří slovo tolerance. Tolerantní člověk především demokraticky uznává právo druhých na vlastní názor a projev. Není autoritativní ani přemrštěně kritický. Netolerantní člověk naopak není schopný přiznat druhým stejnou pravdu, kterou on proklamuje. Vypadá to, jako by byl jediným nositelem správného názoru a jediné pravdy. S takovými jedinci se těžce žije kdekoliv, ať již jde o pracoviště, bydliště nebo i dočasný pobyt v nemocnici. Pro nás však pojem tolerance bude vždy znamenat snášenlivost, pochopení jinak smýšlejících, popřípadě pochopení jedince žijícího v jiné kulturní zvyklosti.. Ovšem tolerance je umění a musí být oboustranná. Jako hodnoty si tolerance vážíme vždy, když je vyvážená a  obě protistrany jsou stejnou měrou schopné chápat toho druhého, snášet se s ním, vážit si ho a něco pro dobré nažívání učinit. To je ovšem ideální stav. Pokoušet se o toleranci ale musíme, neboť všechna trápení vycházejí z nepochopení, nelásky, netolerance a tvrdosti srdce."

Kontrolní otázky:

1. V mezigeneračních vztazích se často objevují problémy pramenící z netolerance. Uveďte, jakými metodami ovlivňujete své děti nebo vnuky ve snaze zabránit jevu, který může vést k odcizení. Pokládáte zájem o názory, starosti a radosti druhých a též o jejich záliby za vhodné? Kdy myslíte, že je nejvhodnější čas pro seznamování dětí nebo vnuků s našimi názory?

2. Co si představujete pod pojmem empatie. Dovedete se vžívat do situace jiných lidí? Kde končí vstřícnost, laskavost a ochota a kde se člověk domnívá, že je využíván?

(df)