číslo 2
vychází 3. 1. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 10. 1. 2005 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Sibeliovo hudební vlastenectví

Jean SibeliusPůlhodinka recenzního sledování Sibeliovy hudby má na programu dvě vlastenecké kompozice, z nichž jedna - druhá symfonie - je v centru pozornosti vydavatele. Doplňující snímek je ale možná mnohem zajímavějším objektem sledování, nikoli coby hudební progrese, nýbrž vzhledem k mediálnímu exhibici. Předně je to skladba pohříchu málo známá a vedle toho má zajímavou mimohudební genezi. Symfonická báseň Finlandia op. 26 finského národního skladatele je rozšířenou, prohloubenou a zvelebenou verzí původní programní skladby bez názvu, která doprovázela živý obraz. Podobná slavnostní představení známe i z naší hudební historie - vzpomeňme na Smetanovu skladbičku Libušin soud nebo Sukovu Elegii. Sibelius napsal hudební doprovod ke scénickému obrazu vystaveném na vlastenecké slavnosti uspořádané ve prospěch spolku žurnalistů Presse Pension v listopadu roku 1899. Tehdy byla země pod carskou ruskou správou a její nová nařízení a opatření potlačovala národní projevy. Závěrečný živý obraz slavností byl vystaven pod heslem "Síly temnoty rdousící Finsko nemohou svou strašnou hrozbu naplnit. Finsko se probouzí". Nedlouhá symfonická skladba dostala po své pozdější úpravě název Finladia a přičinil se o něj Sibeliův přítel a mecenáš Axel Carpelan. Druhou symfonii dokončil skladatel roku 1902 a ačkoli sám nezanechal žádnou poznámkou o programu díla, sama hudba dostatečně vypovídá o tom, že při její tvorbě myslel Sibelius na Finsko.

RAFAEL BROM