číslo 50
vyšlo 29. 11. 2004

Jan Vedral
Miroslav Konvalina
Jindra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

   Jan Vedral

Gulliver si nakonec raději povídal už jenom s koňmi Jedním z mála současných divadelníků a dramatiků, pro které není rozhlasová hra okrajovou záležitostí, ale naopak leží v centru jejich tvůrčího i teoretického zájmu, je Jan Vedral. Jeho divadelní a rozhlasové úpravy Ajtmatovova románu Den delší než století či Bulgakovova Mistra a Markétky a hra Urmefisto ve druhé půlce osmdesátých let reflektovaly marasmus tehdejší společnosti a byly jedním z impulsů vedoucích k její proměně. Autorův kritický duch ale neochabl (jak o tom svědčí například hra Dabér, v roce 1996 oceněná v rozhlasové tvůrčí soutěži) ani v době, kdy se místo znovunabyté svobody brzy staly nejvyšší hodnotou peníze a úspěch. A že mladistvě vzpurný výsměch společenským nešvarům je Vedralovi vlastní i na prahu "zralých let" (20. listopadu oslavil devětačtyřicetiny), je zřejmé z jeho působivé a aktuálně vyznívající rozhlasové podoby Gulliverových cest, kterou v těchto dnech vydává Radioservis na dvou CD.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv