číslo 46
vyšlo 1. 11. 2004

Petr Král
Jaromír Štětina
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

   Petr Král

Černá hodinka na Montmartru aneb Dvojdomoví Petra Krále Pražský rodák, básník a esejista Petr Král (nar. 1. 4. 1941) studoval dramaturgii na FAMU, od roku 1968 žije ve Francii, ale často také pobývá v České republice. Časopisecky začal publikovat na přelomu 50. a 60. let, knižně až v 80. letech francouzsky. Česky debutoval sbírkou Prázdno světla (Mnichov 1986). Do francouzské literatury uvádí českou poezii - uvedu aspoň Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Surrealismus v Československu - 1983) či dosud nejobsáhlejší výbor české poezie druhé půle 20. století Anthologie de la poésie tche`que contemporaine (Antologie současné české poezie - 2002). Je vynikajícím znalcem pařížského Montmartru, kde dlouhá léta žije v blízkosti pověstného bulváru Clichy. Rozhovor s básníkem vznikl v jeho pařížském bytě letos v únoru.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv