číslo 45
vyšlo 25. 10. 2004

Jiří Hubička
Miroslav Konvalina
R
udolf
Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

   Jiří Hubička

Síla hlasu Když Týdeník Rozhlas před jedenácti lety přinesl rozhovor se spisovatelem a dlouholetým rozhlasovým redaktorem Václavem Cibulou, řeč se točila hlavně kolem jeho práce na pořadech, využívajících zázemí rozhlasového archivu. Cykly Fonogramy a Benefice znamenaly pro rozhlasové posluchače svébytnou obdobu populárního televizního pořadu Karla Čáslavského Hledání ztraceného času. Václav Cibula o nich mimo jiné řekl: "Televize ukazuje - a dělá to výborně - jak to kdysi vypadalo. Rozhlas však může ukázat, jaké to bylo. Mě osobně nejvíc zajímají dokumenty, které přímo či nepřímo ukazují souvislosti. Tu souvislost (nebo příčinnost, chcete-li) najdete téměř v každém zvukovém dokumentu."
Protože se Václav Cibula v posledních letech už cítil pravidelnou prací ve studiu unaven, bylo mu třeba nalézt nástupce. Stal se jím Jiří Hubička - a nyní, když Fonogramy zvolna končí druhý rok pod jeho vedením, už můžeme říci, že to byla dobrá volba. Není jistě náhodou, že slovem, na které v našem rozhovoru kladl obzvláštní důraz, byla právě "souvislost". Jiří Hubička má na toto téma co říci. Mimo jiné i proto, že v srpnu letošního roku to bylo právě třicet let, co nastoupil do Československého rozhlasu jako dramaturg rozhlasových her
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv