číslo 36
vyšlo 23. 8. 2004

Zdeněk Matějček
Miroslav Konvalina
Zdeněk Velíšek
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

Zdeněk Matějček

Jako
pan Povondra v Čapkově Válce s mloky

"Byl to nápad pana redaktora Dr. Kamila Horáka, kdysi ještě v letech osmdesátých, aby se jeho rozhlasové relace My a děti účastnili společně dětská lékařka a dětský psycholog. Tou dětskou lékařkou byla paní primářka MUDr. Marie Pokorná a tím dětským psychologem já, tj. PhDr. Zdeněk Matějček. Oba jsme tehdy pracovali na Dětské klinice ILF v Thomayerově nemocnici v Praze. V krátkých sděleních jsme měli střídavě jeden i druhý probírat jednak normální vývoj dítěte a jednak to, co zdravému vývoji překáží nebo co jej ohrožuje," píše v předmluvě ke knize Rodičům na nejhezčí cestu, která nedávno vyšla k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny 2004 v nakladatelství H&H, prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922). Společně s MUDr. Marií Pokornou a dětským lékařem MUDr. Petrem Kargerem napsali tuto knihu, aby "dobývali porozumění pro naše děti ve zdraví a nemoci, v radostech a starostech v novorozeneckém, kojeneckém a batolecím věku, kdy se každý den něco děje, vývoj je velice rychlý a je důležité, aby si rodiče dobře všímali chování dítěte, aby věděli, na co se mají těšit, co mohou očekávat, eventuelně, z čeho by si měli dělat starosti."
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv