číslo 33
vyšlo 2. 8. 2004

Ivan Klíma
Jaroslav Vanča
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

Ivan Klíma


.

Návod na život neexistuje "Když chudne jazyk, chudne život a lidské vztahy," takovou spojitost vnímá mezi jazykem a životem spisovatel, publicista, prozaik, dramatik, esejista, autor rozhlasových her i knížek pro děti Ivan Klíma (1931). Jazyk se snaží rozvíjet ve svých dílech už od mládí. Vystudoval češtinu a literární vědu na Filozofické fakultě UK, působil jako redaktor v Květech, Československém spisovateli, Literárních novinách a Listech, v 70. a 80. letech pracoval v různých zaměstnáních, většinou však byl spisovatelem z povolání. Napsal řadu povídek, románů, novel, publicistických statí i literárních studií, je jedním se zakladatelů Obce spisovatelů a v letech 1990-93 byl předsedou českého centra PEN-klubu.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv