číslo 29
vychází 5. 7. 2004

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 14. 7. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky doc. PhDr. J. R. Friesové vyjímáme: Závěrem si dovolíme kratičkou úvahu: Pojmy pesimismus a optimismus jsou v našem životě velmi frekventované. Ano, život není jednoduchý, kdo z nás projde životem bez ran a pohrom menších i velmi zlých? Být pesimistou však znamená naprostou nevíru v dobro, v jakoukoliv spravedlnost, ve štěstí. Ale ani čirý optimismus, tedy víra, že vždy vše dopadne dobře, že jsou jen lidé laskaví atd., není prospěšný životu. Pokud jsme totiž naivními optimisty a život nás zraní, připraví nám tato víra mnoho zklamání, třeba i tragického. A náš skalní optimista se může snadno stát skalním pesimistou. Proto chci připomenout jeden filozofický postoj, kterým jsme se zabývali v souvislosti s Descartem: zdravý skepticismus. Znamená o vědět, že život nám dává dobré i zlé, a že se máme snažit aktivním řešením a postojem nenechat se udolat. Vlastně umět to, co vy, posluchači akademie, děláte s vervou a cílevědomostí."

Kontrolní otázka: Jak se díváte na někdy existující rozpor mezi dílem a osobním životem velkých lidí?

(df)