číslo 26
vyšlo 14. 6. 2004

Přemysl Rut
Jan Špáta
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo           Archiv       


Přemysl Rut


.

Divy najdete i doma za kamny
Spisovatel, publicista a hudebník Přemysl Rut (nar. 1954) vystudoval činoherní režii, v 80. letech působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a na Pražské konzervatoři. Spolupracoval s předními osobnostmi českého autorského divadla, s K. Krausem či V. Havlem redigoval samizdatovou revui O divadle. Po listopadu 1989 působil v Literárních novinách, psal a vydával knihy (mj. Náměsíčný průvodce Prahou, Repoetitorium, Ptáček eseje zpívá vesele), spolupracoval s Českým rozhlasem - své rozhlasové hry shrnul ve svazcích Žádné tragédie a 6 nepůvodních rozhlasových her. Patřil také k předním externistům Týdeníku Rozhlas, pro který připravoval rubriky Člověk a média a Zamyšlení nad rozhlasem. V současné době vede katedru autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Následující rozhovor vznikal na chalupě Přemysla Ruta v Lipnici nad Sázavou a autorizován byl v polovině května ve francouzském Mulhouse, kde probíhal divadelní festival zemí nově přijatých do Evropské unie. Českou republiku tu zastupovalo Divadlo na voru s kabaretem Konec světa v salónu Gogo. Přemysl Rut v této inscenaci hraje a zpívá české písničky.

.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv