číslo 26
vychází 14. 6. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Středa 23. 6. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky doc. PhDr. J. R. Friesové vyjímáme: Aristoteles se zabýval hvězdami, nebem zemí, společností a člověkem. Chtěl pochopit podstatu přírody. Jeho myšlenky ovlivnily nejen středověk, ale též novověké myšlení. Zajímal se u všech jevů především o vnitřní účel a cíl. I to je zájem současné vědy a filozofie... Celý svět usiluje o dokonalost a člověk o ni usiluje sebezdokonalováním. A stejně jako člověk má zdokonalovat sám sebe, má i zdokonalovat společnost. Aristotelovým významným dílem je Etika a jeho hlavním krédem bylo: Aby se člověk stal opravdovým člověkem, musí využít všech možností směrem k dobrému...V hledání dosud nezodpovězené otázky, zda je člověk ve své podstatě dobrý, Aristoteles odpovídá, že ano. Považuji za důležité pro náš svět, že Aristoteles je přesvědčen, že člověk má svět co nejhlouběji poznávat, ale nikoliv ovládat. Jak aktuální v jeho Etice je názor, že mravné je takové jednání, které není hnáno vášněmi, ale řízeno a ovládáno rozumem. Jen takové jednání může být zárukou, že člověk nezničí sám sebe. My žijeme, bohužel, ve světě, kterému je tento postoj cizí.

Kontrolní otázka:
V čem se domníváte, že je Aristotelův význam pro evropské myšlení? Oslovil vás nějakou svou vlastností nebo myšlenkou?

(df)