číslo 25
vychází 7. 6. 2004

Zpět na obsah         

Titulní rozhovor


Literární redakce ČRo 3 - Vltava: (zleva) produkční Blanka Tůnová, redaktoři Jiří Vondráček, Dagmar Oravová - Jaklová, Alena Zemančíková, Petr Turek, Jan Halas, Miloš Doležal a ekonomka Eva ValešováJan Halas:
Jméno Halas bylo pro mě zavazující

Do roku 1990 jste byl redaktorem Týdeníku Rozhlas. Zabýval jste se literaturou tehdy?
Ano. Jedenadvacet let jsem do tohoto týdeníku psal hlavně o literárně dramatických pořadech. Postupně jsem zde měl ale na starosti všechno - i hudební vysílání a sport. Rád vzpomínám na to, jak jsme si s Ivem Rottenbergem vymysleli Technickou poradnu. Ta byla za normalizace snad jedinou svobodnou rubrikou. Naši šéfové tomu, co se v ní psalo, nerozuměli, a tak ji ani nečetli. Odpovědní pracovníci v Teslách si zase mysleli, že co Ivo rozcupoval, je požehnáno vrchností, protože Týdeník vydávalo Rudé Právo. Už tenkrát jsem spolupracoval s literární redakcí rozhlasu a připravoval různé rozhlasové literární pořady.

Jak byste hodnotil práci, kterou v sedmdesátých a osmdesátých letech literární redakce tehdy ještě Československého rozhlasu odváděla?
Po listopadu 1989 byla tendence odsuzovat vše, co se v předchozích dvou desetiletích vysílalo. V případě zpravodajství a publicistiky to jistě bylo oprávněné, v případě literárního či hudebního vysílání to ale spravedlivé nebylo. Nějakým zázrakem se totiž stalo, že ze šedesátých let vydrželo v literární redakci několik slušných lidí, kteří dokázali i v pozdějších krušných letech odvádět dobrou práci. A často dokonce nebezpečnou, protože spolupracovali se zakázanými autory, kteří nesměli nikde publikovat a do rozhlasu psali pod nejrůznějšími jmény. Rekordmanem v tomto směru byl Josef Hiršal, který za těch dvacet let připravoval pro Václava Daňka pořady přibližně pod pětadvaceti jmény. Svědectvím dobré práce tehdejší redakce je, že mnoho pořadů z té doby můžeme klidně v současnosti reprízovat, aniž bychom je museli stříhat. Nůžky bereme jen na podobné termíny jako třeba - "pokrokový západoněmecký básník". Takové slovní obraty byly drobné úlitby tehdejším lárům.

S jakými předsevzetími a plány jste se před čtrnácti lety své funkce ujímal?
Za čtyřicet let komunistické vlády se při zpřístupňování české i světové kultury posluchačům otevřela široká mezera, kterou bylo třeba zacelit. Plány pro prvních pět let proto byly jasné: vrátit do české literatury jména těch spisovatelů a děl, která se dvacet a některá i čtyřicet let nesměla objevovat: Vaculík, Škvorecký, Klíma, Durych, Čep, Hostovský atd, atd. Místo vedoucího literární redakce jsem přijal s předsevzetím zmíněnou proluku odstranit. A myslím, že jsme se s kolegy tohoto úkolu zhostili se ctí. Nevím o žádném významném jméně české literatury, které bychom opomněli.

Posluchačům jste pomáhal objevit mnohé zakázané, či záměrně zapomínané autory. Co jste při této práci objevil sám sobě?
Sám sobě? - Možná v sobě. Ačkoliv jsem před tím nikdy žádného vedoucího nedělal, objevil jsem v sobě jakýsi personalistický talent. Například na poezii jsem do redakce postupem doby získal Janu Štroblovou, Pavla Šruta, nyní je nejmladším členem redakce Miloš Doležal, opět dobrý básník a skvělý redaktor. Poezie byla u nás vždy obhospodařena velice dobře a totéž bych mohl říci o dalším složení redakce. Tvoří ji lidé, na které je naprosté spolehnutí. Dlouhou dobu dělal mého zástupce - i když jsem se vždycky cítil spíš býti zástupcem jeho - Rudolf Matys, rozhlasový klasik par excelence. Za čtrnáct let nevznikl u nás v redakci žádný konflikt. Že občas na sebe zvedneme hlas, je normální, ale stává se to zřídka. Pracujeme v pohodě, vzájemné důvěře a na všechny členy redakce se mohu plně spolehnout. - Může být pro vedoucího redaktora větší štěstí?

To zní téměř idylicky. S překážkami jste se nesetkával?
Překážky ideového druhu, podobné těm, které existovaly dříve, ty se nevyskytují. Z ideových důvodů se nám z vedení rozhlasu do práce nikdo nemíchá. Překážky nicméně existují. Vyplývají z toho, že naše finanční prostředky nejsou neomezené. Kromě ekonomických problémů narážíme i na smutný fakt, že nám navždy odcházejí výborní režiséři - jako Josef Melč či Josef Červinka, kteří jsou svým způsobem nenahraditelní. Například cyklus Čteme Písmo, který nyní reprízujeme, zůstává kvůli tomu torzem. Po té co Josef Melč odešel, abych tak řekl, k pramenům této knihy, už není možné ve čtení bible pokračovat, protože jako on by k této práci nemohl přistupovat nikdo jiný. Skončili jsme bohužel u Knihy Judit.

Čteme Písmo je jeden z velkých počinů vaší redakce. Nechcete připomenout i některé další?
Za zmínku jistě stojí, že se nám podařilo vytvořit několik nových typů pořadů, které dříve nebyly možné a které jsou, jak vím z jejich ohlasů, posluchači vítané. Například dopolední čtvrthodinka, která se v současnosti nazývá Psáno kurzívou - cyklus věnovaný esejistické tvorbě. Ten by před rokem 1989 býval mohl sloužit jen k šíření ideologických nesmyslů. Dnes máme díky němu vybudován fundus pořadů zachycujících vrcholy myšlení od antiky až po současnost.

Jste synem jednoho z největších básníků, jaké náš národ za staletí své existence měl. Když na podzim devětačtyřicátého zemřel, byly vám teprve čtyři roky; přesto předpokládám, že jeho život a dílo jsou pro vás určitým závazkem. Jak jste tento závazek nesl?
Zajisté jsem nemohl pokračovat ve stopách svého otce po stránce umělecké, jak by si někdo třeba mohl myslet. To by byl nesmysl. Jméno Halas bylo pro mě zavazující zvláště pokud jde o charakter chování. I když jsem nebyl disidentem a necítím se jako nějaký hrdina, svou čest jsem si zachoval i v letech normalizace. Různě jsem spolupracoval s Chartou 77 a párkrát byl také u výslechu. - Pokud jde o to, v čem mi jméno Halas pomáhalo: od malička mi otevíralo dveře k výborným lidem. Táta zemřel velmi mladý a jeho kamarádi ho přežili o dvacet třicet let, takže jsem se dobře znal s básníky, jako byl Jaroslav Seifert, František Hrubín, Vladimír Holan. Ten byl dokonce mým kmotrem. Snadno jsem se dostával i k lidem z mladší generace, kteří se s otcem neznali, ale vážili si jeho díla. A samozřejmě mi pomohlo, že jsem se narodil do bytu, kde bylo deset tisíc knih, takže jsem měl od mládí co číst. Asi právě to mě svedlo na literární scestí, po kterém se celý život pohybuju.

Vy jste ovšem brzy ztratil nejen otce, ale také matku. Libuše Halasová, Buňka, jak říkal váš otec, zemřela, když vám bylo třináct. Kdo vás vychovával potom?
Vychovávala mě maminčina sestra, teta Milena Králová - tchýně publicisty a ministra kultury z roku 1968 Miroslava Galušky. Ten coby persona non grata na mé jméno tajně připravoval nějaké rozhlasové pořady a právě kvůli němu mě vyšetřovala bezpečnost.

Co jste ve svém mládí čítával?
V dětství to byly různé foglarovky. K Jaroslavu Foglarovi jsem chodil tři roky do oddílu a byl jsem s ním na třech táborech, takže tím se mi splnil můj dětský čtenářský sen. Na posledním táboře, v roce 1960, když mi bylo patnáct, se ale mé zájmy už měnily a já si tam s sebou vzal Bolestný život Baudelairův. Na gymnáziu patřívali mezi mé oblíbené autory, díky naší knihovně, Ladislav Klíma, Jakub Deml, Richard Weiner. Staroříšské edice - ty jsem já a mí kamarádi tenkrát hltali. Ve škole do nás hustili Majerovou a Neumanna a tohle byla přirozená reakce.

Vyrůstal jste v Praze - Dejvicích, které tehdy byly líhní rockerů. Pozorní diváci různých televizních dokumentů o českém rocku šedesátých let vás mezi nimi mohli zahlédnout.
Vždyť jsem s mnoha chodil do školy. A taky do hospod. Ríša Tesařík a Pepa Pilař navštěvovali v obecné škole třídu pode mnou stejně jako Jirka Dospěl zvaný Kuzma, který hrál s Mefistem, nebo Ondra Hejma. S Mefistem hraje dodnes můj spolužák Vladěna Bezděk. Ivan Hlas je můj kamarád. Do tohoto okruhu patří i prozaik Petr Šabach, i když ten ani nezpívá ani nehraje. Ještě když byl neplnoletý - je o šest let mladší než já -, nosili jsme mu od výčepu na zahrádku pivo.

Neváhal jste tenkrát mezi hudbou a literaturou?
Ne, nikdy. Rockovou muziku mám rád do dneška a - jak zmíněné televizní pořady ukazují - dokonce ji, byť velmi zřídka, amatérsky provozuji. Nikdy jsem si ale nemyslel, že bych mohl být rockovou hvězdou. Rock byl pro mě jen koníčkem a dodneška jím zůstal. Jak někdo sbírá známky či nálepky od sirek, já sbírám CD s remastery předbeatlesovských rokenrolů. Mám jich požehnaně.

Jak se od šedesátých let proměnily vaše literární lásky. Co čtete teď?
Nedávno jsem si listoval v Ladislavu Klímovi a už jsem se jen nostalgicky usmíval. Krásnou literaturou jsem ale byl přehlcen již tehdy, když jsem nastupoval do rozhlasu. Když si chci doma odpočinout, čtu literaturu faktu. Zvláště moderní historii od roku 1918 do současnosti. Ta mě velice zajímá a titulů o ní vychází naštěstí hodně. Samozřejmě, že čtu i současnou beletrii, ale musím se přiznat, že nenacházím - což je možná i věkem - nadšení pro žádného současného autora. Některý se mi líbí méně, některý více, ale že bych jejich díla vysloveně bral jako neuvěřitelný čtenářský zážitek, tak to ne.

Nicméně v rozhlase se objevují. Profesně je tedy nepomíjíte. Vaše redakce mapuje literární spektrum, myslím, dost objektivně.
Ale dá to práci. S mladými autory je trošku problém. Speciálně v rádiu. Jejich styl je kolikrát rozhlasově nesnesitelný. A netýká se to jen vulgarismů. Na počítači se píše strašně lehce a já mám takový pocit, že nakladatelé z autorů díla mámí, aby šla co nejrychleji na trh, takže pak vypadají, jako kdyby si je autoři po sobě ani pořádně nepřečetli. Ty věci nemají stavbu. Pro četbu na pokračování se špatně "porcují", roztěkaně se odehrávají v několika dějových i časových rovinách a vnímat je pouze "ušima" je velmi náročné. Pro potřeby rozhlasu jsou prakticky nepoužitelné. Vysílat z nich lze jen ukázky. Četba, která je - ať chceme či ne - jakýmsi předchůdcem seriálu, musí posluchače zaujmout příběhem. Posluchač se upíná k tomu, jak bude děj pokračovat dál. Ale současná próza pořádný děj nemá, většinou se jedná jen o jakousi lehce nahozenou reflexi. Nároky posluchačů naštěstí dobře plní literatura klasická. K ní se obracíme nejen z ekonomických důvodů, ale také z důvodů estetických. Nyní jsme například nově nastudovali Stendhalova Červeného a černého. A nejen proto, že tento román odpovídá kritériím, o nichž jsem mluvil, ale i proto, že má co říci současnosti. Jeho příběh se odehrává v letech tzv. restaurace a je na něm dobře vidět, jak se historie opakuje, jak věčná jsou všeliká lidská svinstva a šmé.

Když žil a tvořil váš otec, byla společenská prestiž básníků rozhodně vyšší než dnes. Proč podle vás došlo k jejímu poklesu?
Ta prestiž nejvýš stoupla v osudovém období 38. a 39. roku, takže byla vlastně způsobena vnějšími politickými událostmi. Navíc neexistovala televize, neexistovaly počítače a lidé více četli. Jistě si více vážili jazyka. A poezie je záležitost, která s jazykem stojí a padá. Básníků ovšem bylo i před válkou - to jsem si uvědomil, když jsem se probíral otcovou korespondencí - stejně jako dnes, kdy básní - usuzuji podle toho, co se mi schází na stole - tak každý dvacátý občan této země. Stejně jako z meziválečného období však i v budoucnu zůstane z dneška jen šest sedm jmen, víc ne. Čtenářů poezie ale míň než tenkrát není, jen o sobě možná méně vědí. A opravdu dobří současní básníci také nejsou neznámí, vím to například podle toho, jak lidé reagovali, když jsme někam přišli s Pavlem Šrutem. To je básník, jehož jméno je obecně známé. S prestiží současných básníků to tedy tak špatné nebude.

Zmínil jste se o korespondenci svého otce. Spolu s Ludvíkem Kunderou jste ji nedávno vydal jako závěrečný svazek Spisů Františka Halase. Je tou knihou zdroj rukopisů vašeho otce skutečně uzavřen, nebo uvažujete ještě o nějaké edici, která by obraz jeho díla mohla zpřesnit?
Letos na podzim má v péči literárního historika Michala Bauera vyjít publikace, v níž budou kromě jeho studie kondolence k tátově smrti. Konvolut těchto kondolencí jsem objevil nedávno a usoudil jsem, že to je věc nesmírně zajímavá a pro tehdejší dobu - podzim roku 1949 - charakteristická. Když jsem krabici otevřel a bral jeden dopis za druhým, byly tam volně zpřeházené kondolence katů i jejich obětí. Dopis od Záviše Kalandry, kterého čekala brzy oprátka, ležel vedle dopisu od Klementa Gottwalda, pod ním byla kondolence od Jaroslava Durycha a vedle od Marie Majerové... Zajímavé počtení.

A nějaké nové rukopisy vašeho otce?
Ty se sice tu a tam objeví, ale jsou to jen drobnosti. Zrovna nedávno mi volal nějaký starý pán ze Švýcarska. "Jste příbuzný s Františkem Halasem?" ptal se, a když jsem ho ubezpečil, že ano, povídá: "Já vám pošlu dopisy, které mi váš tatínek posílal, když jsem jako mladík psával básničky. Tady ve Švýcarsku by to zahodili." A tak mi pošta přinesla tři opravdu pěkné dopisy psané otcovou rukou. Psal v nich, že adresátovi moc radit nebude, ale ať v básničkách pokračuje, že by z nich časem mohlo něco být.

Co ty dopisy, které si vyměňovali vaši rodiče?
Ty jsou ve stadiu luštění a čtení. Zpracovávat je začal před třiceti lety můj bratr, pak ale kvůli jeho zaneprázdněnosti celá záležitost nějak spadla pod stůl. Před časem jsem se korespondence rodičů ujal já. Ta její část, kterou psal otec mamince, je už jakž takž zpracovaná, jenomže ona je moc krásná i druhá část - maminčiny dopisy otci. Maminka bydlela v Brně, táta v Praze. Znali se spolu od jejích patnácti let a chodili od jejích osmnácti. Její otec, můj dědeček, byl přísný pan ředitel školy a nedovolil mamince vdát se dřív, než odpromuje - studovala v Brně dějiny umění -, takže se to chození protahovalo. Naši se brali, až když mamince bylo osmadvacet. Za ta léta došlo tam a zpátky přes sedm set dopisů. Přitom otec je nedatoval a obálky se nedochovaly. Dát vše dohromady tak, aby vedle sebe ležely dopis a protidopis, je strašná práce. Snad ji ale dokončím a dotáhnu k vydání.

Co děláte, když si chcete od literatury odpočinout?
Mám-li volnou chvilku, jezdím do Kunštátu. Tam se cítím doma, tam jsem šťasten. Chodím tam na houby, poslouchám muziku - nejen ten rokenrol, ale i klasickou muziku - , sedím v křesle a - čtu si.

Dodatky - knížečka, v níž jste před osmi lety zachytil portréty některých otcových přátel - svědčí o tom, že máte vypravěčský talent. Neláká vás rozvinout ho? Třeba tím, že byste se vrátil k otcovu životu a dílu a přiblížil je čtenářům v dramatických peripetiích naší historie?
To učinil dosti fundamentální knihou Ludvík Kundera. Vyšla předloni v Atlantisu - je to vlastně první česká halasovská monografie. Já se na něco podobného necítím - nejsem literární vědec. V životě jsem zplodil pár - možná podařených - fejetonů, připomenutou knížečku a různá drobná povídání. Až se za dva a půl roku odstěhuju do Kunštátu natrvalo a neporostou houby a bude nevlídno, tak tam možná něco sepíšu. Co to ale bude, to ještě nevím. Psací stroj jsem si tam ovšem už nastěhoval, protože já umím přemýšlet, jen když se u toho klepe do stroje. S počítačem mi to nejde. Do toho mi texty přepisuje manželka. Bude proto záležet i na ní.

BRONISLAV PRAŽAN

Foto JAKUB MATĚJKA