číslo 24
vyšlo 31. 5. 2004

Vladimír Svoboda
Jaroslav Vanča
Z
deněk Velíšek
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Vladimír Svoboda


.

Tvůrčí nadšení musí být provázeno skepsí Úterky jsou u Svobodů dnem návštěv a hosté už na schodišti podle vůně poznají, na čem si budou za chvíli pochutnávat. Ten úterek, kdy jsem do průjezdu vkročila já, se podávala fazolová polévka a malíř Vladimír Svoboda (1937) přijímal chválu nejen jako kuchař, ale i mé opožděné blahopřání k udělení Ceny města Brna za celoživotní tvorbu. Stoličku od malířského stojanu si přisunul ke křeslům mezi své přátele, s nimiž týden co týden probírá, co se v Brně, v Praze a vůbec na této planetě děje. Pro mne, diváka, to byl požitek sledovat, jak temperamentní malíř a vášnivý diskutér nevelkého vzrůstu opanoval prostor rozlehlého pokoje. Zvláštním dojmem na mne působily i jeho obrazy na stěnách - výtvarnou mluvou vyjadřovaly totéž, co výrazná mimika a gesta malíře. Vždyť jsou z téhož zdroje, napadlo mne a když odešel poslední návštěvník, neodpustila jsem si poznámku:
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv