číslo 20
vyšlo 3. 5. 2004

Václav Hudeček
Helena Třeštíková
Z
deněk Velíšek
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo         Archiv       


Václav Hudeček


.

Dobře naladěný virtuos
K hudbě ho přivedl tatínek, povoláním veterinář, jinak nadšený muzikant. Housle pořídil svému synovi za trest - měly zkrotit jeho nevyčerpatelný temperament. Právě energie, úsměv a dobrá nálada jsou pro Václava Hudečka příznačné dodnes. Tento slavný virtuos bývá za své výkony odměňován ve velkém stylu - bouřlivým aplausem v nejprestižnějších sálech světa. Dokáže však rozdávat i docela malou, neokázalou, nikoli však samozřejmou radost. Třeba když do elektronické pošty přibalí k vyžádaným informacím vlastnoručně pořízenou fotku narcisek. Ostatně, o fotoaparátech bude také řeč, ale začněme přece jenom houslemi...
.

.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv