číslo 18
vyšlo 19. 4. 2004

Jaroslava Pěchočová
Jaromír Štětina
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


   Jaroslava Pěchočová


.

Každý den je nový! Patří k tradicím hudebního festivalu Pražské jaro, že téměř od samého začátku umožňuje formou soutěže umělecký start mladým hudebním talentům. Takhle Pražské jaro objevilo mnoho dnes už slavných jmen. Letošní ročník však přináší - kromě tradiční soutěže pro mladé - novinku: ucelenou řadu dopoledních koncertů, na nichž vystoupí v sále Lichtenštejnského paláce, sídle HAMU, naši nejtalentovanější mladí hudebníci. Cyklus zahájí 15. května JAROSLAVA PĚCHOČOVÁ, loňská absolventka HAMU ze třídy profesora Ivana Moravce, která pro svůj klavírní recitál zvolila skladby Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, ale i Debussyho či Chopina.
Dívka má drobný obličej, živý úsměv a skromné vystupování, na otázky však odpovídá s přehledem, energicky a věcně, což jsem od nejmladší účastnice festivalu neočekávala. "Nejsem nejmladší," vyvádí mě z omylu. I když to nevypadá, je prý o několik let starší než studenti, kteří budou mít na letošním Pražském jaru recitály po ní. A dále vysvětluje, že vystudovala nejdříve gymnázium a pro hudbu se rozhodla poměrně pozdě. Dodnes prý musí dohánět, co jiným bylo vštěpováno v útlém dětství
.

.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv