číslo 17
vyšlo 12. 4. 2004

Jan Jiráň
Miroslav Konvalina
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


   Jan Jiráň


.

I druhé housle jsou důležité Opora Studia Ypsilon Jan Jiráň patří k lidem, nad nimiž kroutíme hlavou, ale okouzlují nás. Notorický pochybovač o všem a o sobě především. Když jsem si ho vybrala za zpovědi-hodného, připravil mi těžký úkol: přesvědčit ho, že rozhovor s ním má smysl. Snažila jsem se, ale ne proto abych "získala materiál". Skutečně si myslím, že tento herec a hudebník, který sice většinu času tráví v divadle, ale sám se pravděpodobně nejvíc cítí být fotbalistou, má co říci. Ani nevím, jestli mu rozumím, nebo ne. Ale baví mě pozorovat jeho krásný svět.
"Nerad druhým překážím a nerad někomu zasahuju do života. Proto se taky nerad zúčastňuji přijímacích zkoušek na DAMU. Když vidím, jak se všichni snaží, vzal bych každého," svěřil se hned na úvod se svou čerstvou zkušeností
.

.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv