číslo 16
vychází 5. 4. 2004

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Čtvrtek 15. 4. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Nahrávky Stamicova kvarteta v novém hávu

Stamicovo kvarteto patří už léta ke stálicím české interpretační scény. Jeho inaugurační koncert se uskutečnil 16. září 1985 v pražském Klementinu a ještě v témže roce podnikl soubor koncertní turné po Anglii a Irsku. V následujícím roce vyhrál mezinárodní soutěž v Salcburku, pořádanou Evropskou rozhlasovou unií, a v roce 1987 získal výroční cenu Českého spolku pro komorní hudbu. Svrchované umění Stamicova kvarteta mohlo obdivovat publikum ve všech zemích Evropy, v Americe i Asii. Soubor pravidelně vystupuje na významných hudebních festivalech včetně Pražského jara, v jehož rámci realizoval mimo jiné i souborné provedení smyčcových kvartetů Aloise Háby a Jana Klusáka. Za kompletní nahrávku smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů obdržel prestižní ocenění - Grand Prix du Disque de l´Academie Charles Cros v Paříži. Stamicovci jsou rezidenčním kvartetem Festivalu EuroArt Praha s podtitulem Stamicovo kvarteto a hosté, který probíhá celoročně v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Účast posluchačů při těchto nevšedních mezinárodních setkáních předních komorních ansámblů a sólistů se Stamicovým kvartetem je skutečně velkolepá. Festivalové koncerty se konají také v Jičíně a v dalších partnerských městech. Společnost EuroArt Praha organizuje i Cyklus mladých, který vzešel z iniciativy Národní knihovny ČR. Jak už název napovídá, v této jedinečné koncertní řadě, zasazené do překrásného prostředí Zrcadlové kaple Klementina, je Stamicovo kvarteto partnerem mladých talentovaných hráčů, například klavíristy Iva Kahánka, violoncellisty Petra Nouzovského a klarinetistky Kateřiny Váchové. Ve výčtu aktivit společnosti EuroArt Praha se konečně dostáváme k tomu, co je pro nás - jsme-li v pořadu Rondo - nejdůležitější, a to k nedávno započatému vydávání kompaktních disků. Pod labelem EuroArt Praha vyšly dosud dva tituly Stamicova kvarteta. První z nich přináší Smetanův kvartet Z mého života a Dvořákův kvartet As dur op. 105, s obsahem druhého CD se seznámíme v dnešní recenzní půlhodince.

JARMILA NOVOTNÁ