číslo 13
vyšlo 15. 3. 2004

Vlasta Chramostová
Jaromír Štětina
R
udolf Křesťam
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Vlasta Chramostová


.

"Když někoho jmenuji, tak záměrně..." Vlasta Chramostová prožila podle svých slov tři životy. Ten první byl herecký. Začal studiem na konzervatoři, pokračoval v brněnských a olomouckých divadlech a vyvrcholil v Praze v Divadle na Vinohradech a v Divadle Za branou. Druhý život nazývá disidentským. Svými postoji a činy během tohoto období prokázala morální sílu a stala se tak symbolem boje proti bezpráví v naší zemi. Po listopadu 1989 nastal třetí život, život návratů. Podle Vlasty Chramostové si v ničem nezadal s jejími předcházejícími osudy. Ony návraty byly totiž stejně dramatické, dobrodružné a velmi zajímavé. V současné době žije představením Shakespearova Coriolana v Národním divadle a prací na své druhé knize.
Ihned po našem rozhovoru odcházela Vlasta Chramostová na soukromé školní promítání televizního filmu P. F. 77, kde hraje herečku zmítající se v normalizačních dilematech. Film před nedávnem uvedla Česká televize
.

.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv