číslo 12
vyšlo 8. 3. 2004

Jiří Suchý
Miroslav Konvalina
Z
deněk Velíšek
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Jiří Suchý


.

Jiří Suchý: Většina lidí na Semaforu miluje svou vlastní minulost Nedáv-no, v předvečer významného jubilea Jiřího Šlitra, se v Semaforu rozsvítilo Osmdesát svíček na ztraceným dortu. Představení ze Šlitrových písniček připravil na někdejší domovské scéně nezapomenutelného skladatele, pianisty i klauna současný soubor, vedle pana principála Jiřího Suchého a Jitky Molavcové v něm účinkovali snad všichni členové. Díky těm osmdesátinám se Šlitr ostatně dostal do vznešené společnosti: je zařazen - spolu s Dvořákem, Martinů, Janáčkem a dalšími - do celostátního projektu Česká hudba 2004. V té souvislosti si jeho někdejší partner a kamarád vzpomněl na "drobnou anekdůtku: Jednou, to je dobrých čtyřicet let, nám zástupci OSA sdělili, že strhli z našich honorářů značnou částku - prý jako příspěvek na připravovaný Slovník českých skladatelů. Nevěděli jsme to předem, a proto se Šlitr dost rozčílil. Pak si ten slovník opatřil - a vůbec tam nebyl uveden! A trpce říkal: tak vidíš, to akorát financoval.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv