číslo 12
vychází 8. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Čtvrtek 18. 3. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.04 hodin

Písničky a písničkáři

CD E. Ingriše vydal Radioservis, a. s.Jméno Eduarda Ingriše je v hudebním světě známé už od konce dvacátých let minulého století. Byl autorem nejenom populárních a trampských písniček, ale i operet, symfonické, baletní, scénické a filmové hudby. Známý byl také jako klavírní doprovázeč, aranžér, zpěvák, dirigent malých tanečních souborů i velkých symfonických orchestrů. Byl to ale také fotograf, kameraman a zároveň i tramp a vášnivý cestovatel. Hodně cestoval po neprobádaných částech peruánského vnitrozemí, kde sbíral písně indiánských kmenů, objevil zapomenuté pyramidy a hledal umělecké předměty. Dokonce se usadil v hlavním městě Peru v Limě a zde dirigoval symfonický orchestr, skládal symfonie a také písně inspirované praobyvateli Peru - Inky. Kromě všech těchto povolání a dovedností byl i mořeplavcem. Dokázal - mimo jiné za dramatických podmínek, že je možné na voru přeplout z Jižní Ameriky na Tahiti. Svůj neklidný a dobrodružný život Eduard Ingriš zakončil v roce 1991 v Los Angeles. Nejznámější písně tohoto českého světoběžníka jako jsou Niagara, Kytara a ty, Až přijde ta chvíle a další jsou pro vás připraveny v pořadu o písničkách a písničkářích.

(ver)