číslo 12
vychází 8. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 15. 3. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

33 srbských lidových písní Bjarnata Krawce

Počátkem února vzpomínali Lužičtí Srbové 143. výročí narození národního hudebního skladatele Bjarnata Krawce (5. 2. 1861-25. 11. 1948). V letech 1885 až 1924 působil Krawc jako učitel hudby na 9. městské škole v Drážďanech a po třech letech praxe se začal souběžně vzdělávat v kompozici na konzervatoři v Drážďanech u Felixe Draesekeho. Jako klavírista a sbormistr různých vokálních sdružení koncertoval po celém Německu a často vystupoval i u nás. Mezi válkami se velkou měrou podílel na organizaci srbského hudebního života. Mezi jeho nejzávažnější kompozice patří Slavnostní mše op. 79 z roku 1932 či oratorium Válka a mír z roku 1944, mezi jeho nesmírně důležitá díla patří školní zpěvníky pro srbské děti, jakož i úpravy srbských lidových písní. V tomto úsilí ho podporoval nejen filolog a vlastenec Michal Nawka, který stál i u zrodu jeho mše, ale i slovanská a najmě česká skutečnost. Svou mši věnoval dr. Dobroslavu Orlovi, rektoru Komenského univerzity v Bratislavě - univerzita mu rok předtím, k jeho sedmdesátinám, udělila Komenského medaili. Krawc byl zahraničním členem České akademie věd a umění, Česká národní rada mu udělila čestný diplom a byl čestným členem dalších spolků u nás. Po zničení Drážďan přišel o veškerý majetek a tehdy mu československá vláda udělila čestný azyl s doživotní rentou. Bjarnat Krawc žil poslední roky svého života ve Varnsdorfu, kde je také pochován a kde jeho památku připomíná Krawcova (srbsky Kraucova) ulice.

RAFAEL BROM