číslo 11
vychází 1. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 12. 3. 2004 Český rozhlas 2 - PRAHA - 20.04 hodin

Opereta opěvuje i města

Sice ne tak často jako ženy, ale přece dost často opěvují operetní písně i některá města. A upřímně řečeno je jich tolik, že bychom z nich klidně sestavili několik pořadů. Co písní - i v operetě - bylo napsáno jen o naší Praze! Např. "Prahu, město snů" z operety "Panna Pusy" od Járy Beneše a "V Šárce u sv. Matěje" ze zpěvohry "Děvče z předměstí" Rudolfa Piskáčka. Dále nemůže chybět krásná píseň o Vídni z Kálmánovy operety "Hraběnka Marica" a z téhož díla i píseň o městu Varaždín. Proslulý básník Boccaccio se obdivuje slunné Florencii s hudbou Franze Suppého a konečně zavítá pořad "Pojď do chambre séparée" do španělské Granady s hudbou našeho skladatele Julia Kalaše.

(lš)