číslo 11
vychází 1. 3. 2004

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


cro3.jpg (2051 bytes)Středa 10. 3. 2004 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Tři hudební překvapení

V Koncertu, který připravil Ilja Hurník se setkáme s některými méně známými skladbami. Každá je něčím zajímavá a je škoda, že se octly ve stínu kvůli nejrůznějším předsudkům. Tak třeba Alfredo Casella! U mnohých budí nedůvěru, že se jedná o autora novodobého, jehož hudební řeč by nemusela být příjemná - a to i přesto, že skladba nese název Scarlattiana. Co novodobých autorů už pozměnilo své dávné kolegy k nepoznání a nutilo posluchače k útěku za originálem! Přesto právě toto Casellovo dílo působí stejně mile jako hudba jeho dávného krajana. Jde o přátelskou polemiku s projevem vzájemné úcty! Zdá se, že Salieri byl odepsán kvůli nekalým vztahům k mladému Mozartovi a nezaslouží naši pozornost. Opak je pravdou! S úžasem zjišťujeme, že názory o jakémsi nedostatku invence, kterým údajně trpěl, jsou nesmyslné. Klavírní koncert C dur je toho příkladem. A co Beethovenova Fantazie pro klavír sbor a orchestr? Je považovaná za pouhou studii k budoucí Deváté a jen málokdo si uvědomuje, že v době kompozice Beethoven o žádném takovém velkém díle ještě neuvažoval a že mu šlo o něco úplně jiného - o báječné společné muzicírování mnoha elementů - pianisty, sboru se sólisty, orchestru a dirigenta. V případě tématu jde tedy o podobnost čistě náhodnou, ale přiznejme, že díky budoucí Deváté nám velmi příjemnou.

BOHUSLAV VÍTEK