číslo 11
vychází 1. 3. 2004

Zpět na obsah         

Televize
a film


TV TIPY

Pondělí 8. 3. 2004 ČT 2 - 22.10 hodin

O lidech na dně

Tento týden spatříme hned dva maďarské filmy - druhý se nazývá Šťastné dny. Pod krutě ironickým názvem se však skrývá bezvýchodný obraz mladých lidí, outsiderů bezradně živořících na samém dně. Mladík propuštěný z výkonu trestu a jeho sestra starající se o novorozeně jsou hlavními hrdiny tohoto provokativního příběhu, který rezignoval na celistvější syžetovou linii. Skládá se z množství izolovaných dějových střípků, reportážně laděných průhledů. Převažují roztěkané záběry pořizované ruční kamerou, která z těsné blízkosti sleduje počínání jednotlivých hrdinů. Povšimneme si lexikálně chudé mluvy, co chvíli sklouzávající k verbálním obhroublostem, která nabývá rozměru jakési slovní vaty nežli vědomě vyjadřovaných postojů. Mrtvolně namodralé osvětlení výjevů jen dokresluje celkové pojetí.

Režisér Kornel Mundruczó pracuje s bizarně modelovaným prostředím: zejména odosobněně nasnímaná prádelna, kde hrdinka dokonce porodí, se stává svérázným domovem - mládenec se tam dokonce koupe v jedné pračce. Hrdinové samotní se vyznačují překvapivě tupým výrazem obličeje, který prozrazuje rezignaci a nezájem. Herecké ztvárnění vykazuje povážlivou monotónnost v mimice i mluvě, nepřispívá k hlubšímu pochopení niterných pohnutek leckdy svérázného jednání. Jak je v maďarských filmech běžné, hrdinové postrádají jakékoli rodinné zázemí, jsou zobrazeni jako zcela osamocení a vlastně i vyobcovaní, marně hledající nějaké citové souznění či dokonce lásku. Šťastné dny patří do experimentálně zaměřené části maďarských filmů, které se vymykají běžným vypravěčským konvencím a vyžadují vstřícně naladěného diváka.

(jš)


Úterý 9. 3. 2004 ČT 2 - 16.05 hodin

Klíč tentokrát divadelní

Magazín s názvem Klíč se věnuje handicapovaným lidem a také těm, kteří při nich stojí a pomáhají jim. Tentokrát se jeho tvůrci vypravili do divadla (či spíše několika divadel) a zaměřili se na ty, kteří s touto múzou spojili, i přes různé překážky, svůj život.

Nová část cyklu představí dva herce a jeden divadelní soubor. Martin Heřman Frys se narodil s vážným postižením rukou, Jan Kašpar skončil po úrazu na vozíku; při Jedličkově ústavu v Praze působí Dočasná shakespearovská společnost.

Martin Heřman Frys se rozhodl pro povolání herce a ze svého handicapu udělal spíše výhodu. Sám pochází z herecké rodiny, dnes studuje na DAMU a kromě představení v divadlech hraje v různých ústavech sociálních služeb, v dětských domovech a na alternativních scénách.

V Dočasné shakespearovské společnosti se setkávají lidé zdraví i handicapovaní, které spojuje láska k divadlu. Soubor začínal písničkovým programem. Dnes se svým již divadelním repertoárem jezdí po různých ústavech a všude sklízí úspěchy. V této divadelní společnosti začínal se svými prvními hereckými krůčky i Martin Frys.

Jan Kašpar je členem Žižkovského divadla Járy Cimrmana, bez něj si tuto kultovní scénu vůbec nedovedeme představit. On, stejně jako Martin Heřman Frys a členové Dočasné shakespearovské společnosti dávají návod podobně postiženým, jak se bavit a dokonce jak přinášet radost a naději druhým. I proto je jejich představení v magazínu Klíč opravdu záslužné.

(top)


Středa 10. 3. 2004 NOVA - 20.40 hodin

Žiješ jenom dvakrát

Ve vesmíru je bez nejmenšího varování neznámou lodí pohlcena a uloupena americká raketa. Vzápětí je v Hongkongu James Bond vlákán proradnou agentkou do pasti a zastřelen. Jak se naštěstí vzápětí ukáže, šlo jen o pečlivě inscenovanou kamufláž, aby mohl agent nepozorovaně splnit svůj nový úkol. Vypátrat tajemný kosmodrom v oblasti Japonského moře a odhalit únosce americké kosmické lodi.

Režie Lewis Gilbert. Hrají Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, Karin Dorová, Donald Pleasence a další.


Čtvrtek 11. 3. 2004 ČT 2 - 22.05 hodin

Sága rodu Sonnenscheinů přibližuje hrůzy minulého století

Maďarského režiséra Istvána Szabóa snad není třeba blíže představovat; zejména Oscarem odměněný Mefisto, zamyšlení nad údělem umělce zaprodaného represivnímu režimu (zde nacistickému), jej celosvětově proslavil. Nyní ČT nabízí jeho nejnovější dílo, rozvětvenou ságu Sluneční jas, která zachycuje osudy tří generací jedné židovské rodiny, do jejíž osudů často tragicky zasáhly bouřlivé dějiny 20. století. Také se však zamýšlí nad věčným dilematem: zda pro pronásledovanou menšinu je lépe asimilovat se do většinové společnosti či naopak trvat na své identitě.

Osudy židovské rodiny v bouřlivém 20. století jsou pestréZatímco na začátku vyprávění jsme svědky, jak Ignác, první z rodiny Sonnenscheinů, který dosáhne vysokých funkcí ve státní (ještě habsburské) správě, si mění své příjmení na maďarské, jeho syn Adam dokonce přijme křesťanství, aby mohl být přijat do prestižního šermířského klubu (ale ani to, ani vítězství na mnichovské olympiádě jej nezachrání před mučednickou smrtí v koncentráku, kde se stále prohlašuje za Maďara). Vnuk Ivan se po prožitých otřesných zážitcích svých blízkých i z vlastního selhání v době stalinismu posléze rozhoduje vrátit se zpět k původnímu jménu jako určité jistotě rodových kořenů. Všechny tyto tři postavy, které se pokaždé v jiné době stávají protagonisty příběhu, ztvárnil s nepříliš patrnými odchylkami tentýž herec, Ralph Fiennes.

Režisér se snaží každého z protagonistů nanejvýš individualizovat. Pro postavy je totiž rozhodující, aby se udržely na výsluní ať již mocenském či profesním. I proto jsou jejich osudy znázorňovány jen v krajních mezích - buď v okamžiku vzestupu či naopak při nejhlubším pádu. Rozčlenění je to však příliš předem nalinkované, navíc prozrazující zřetelné alibistické tendence - vždyť každý někomu či něčemu sloužil nezištně a z přesvědčení, což se jakoby stává polehčující okolností.

Szabó postihuje vnější dobová stigmata, která však ve zpodobnění honosných prostředí začínají být až únavná ve své monotónnosti. Zpodobnění duchovního klimatu je pak zcela sterilní, podléhá okázalým proklamacím, které výsledné působení jen zneživotňují. Snaha dosáhnout optimální srozumitelnosti a názornosti i pro zahraničního diváka (film vznikal v anglické koprodukci) vede k těžkým úlitbám: pronikají sem melodramatická schémata, v kresbě figur se prosazují notně toporné postupy, které paradoxně přejímají mnohé z někdejších oficiozních životopisných filmů, jaké vznikaly v 50. letech.

Nedostává se přiměřené motivace, některé postavy (třeba "vnitračka" dolézavě hledající ani ne tak cit jako pevnou oporu v nejistých dobách, ale také jedna z příbuzenstva, která je vášnivou fotografkou) prozrazují svůj původ v umělé konstrukci. Právě vykonstruovanost událostí i postav se stává stále výraznějším prvkem celého vyprávění, poněkud neústrojně spojující tradici bohaté podnikatelské rodiny (Sluneční jas je název likéru, jehož receptura se ztratila, ale navíc odkazuje k původnímu židovskému příjmení - Sonnenschein) s komunistickým přesvědčením.

Vadí patrný sklon idylizovat, který postihuje zejména horthyovské období šermířských zápolení, utápěné v běloskvoucí výtvarné stylizaci. Naproti tomu komunistická éra se smrskává do několika pouček a rádoby názorně, ba poučně vypointovaných událostí. Szabó chtěl dosáhnout jakéhosi vyrovnaného, smířlivého nadhledu, chtěl poukázat na relativitu postojů i zastávaných míst, ale selhal především inscenačně. Vyprávění se mění v pozvolně se sunoucí leporelo, jehož obrázky jsou statické, nevzrušivé, chladně vykalkulované.

JAN JAROŠ


Pátek 12. 3. 2004 PRIMA - 19.55 hodin

Černý tulipán

Ve Francii v roce 1789, v době, kdy zbývá jen málo času do dobytí Bastily, se na jihofrancouzském venkově objevil bandita zvaný "Černý tulipán". Celé okolí Roussillonu žije ve strachu. Místní šlechta ho považuje za jakéhosi Robina Hooda, který jim vyhlásil soukromou revoluci. Nafoukaný a neschopný vrchní velitel policie se domnívá, že banditou je hrabě Gulillaume de Saint Preux. To mu sice nikdo nevěří, třebaže je to pravda. Při jedné ze šarvátek je Černý tulipán zraněn na levé tváři, proto se mezi šlechtici nemůže ukázat. Posílá tedy do Paříže věrného Brignola, aby přivezl jeho mladšího bratra, nesmělého snílka, který je hraběti k nerozeznání podobný. Po nějakou dobu má být hrabětem Gulillaumem on.

Režie Christian Jaque. Hrají Alain Delon, Virna Lisiová, Adolfo Marsillach, Dawn Addamsová a další.


Sobota 13. 3. 2004 ČT 2 - 20.00 hodin

Maryša v Budyšíně

"Aby člověk zažil na divadle příběh Maryši tak, že ho strhne jako napínavý film, musí občas zajet na nějaké úplně nezvyklé místo," říká hudební a divadelní šéfdramaturg České televize Ondřej Šrámek a zve tak ke sledování záznamu české divadelní klasiky z Lidového divadla v Budyšíně. V Německu bychom Maryšu možná nečekali; když ale doplníme, že jde o představení lužickosrbského souboru, naše překvapení už možná nebude tak veliké. Slovan totiž skutečně všude bratry má a navíc České země a Lužice k sobě měly vždy blízko. Lužice byla dlouho součástí našeho území a po první světové válce snahy na sjednocení opět ožily. Bohužel - nebyly dotaženy do konce. Lužičtí Srbové tak zůstali ostrůvkem na kraji Německa a zachování jejich slovanské identity je stále těžší - vždyť také houfně ubývají.

Maryša předkládá mezinárodně sdělný příběhS lužickosrbskou částí budyšínského divadla nastudoval Maryšu bratří Mrštíků brněnský režisér Zdeněk Černín ve výpravě Jana Duška. Použil hudbu Jury Pavlici (v češtině), hra je ovšem předváděna v lužickosrbském překladu (Kreščan Bart). Pro milovníky českého divadla jde o jazykovou raritu, ale ve skutečně skvělém, strhujícím provedení. Do příbuzného jazyka se divák za chvíli vpraví, pro jistotu ovšem Česká televize přikládá české (či spíše "moravské") titulky. Bez ztráty souvislostí tak můžeme sledovat Černínův zajímavý výklad postav a perfektní herecké výkony. Andrea Rjedžic, Beno Mahr či Jan Mickan nás přesvědčují o tom, že ryze národní české divadlo nutně nemusí hrát Češi a především, že jeho podstatu a myšlenky mohou pochopit i jinde. Režisér nenechá diváky aby se, byť jen na chvíli, nudili, poetickou hudbu používá v nečekaných chvílích a například jeho pojetí erotických scén (právě s Pavlicovou muzikou) je opravdu fascinující.

K příjemnému zážitku přispívá i režisér televizního záznamu Rudolf Tesáček. Kamera často zabírá většinu jeviště, takže i televizní divák má dojem téměř divadelní; pokud jsou herci v detailech, pak to rozhodně nejsou detaily samoúčelné. A ještě jedna příjemná záležitost: scéna je zabírána přes diváky, takže skutečně můžete mít pocit, že sedíte mezi nimi. Ten pocit stojí za to.

A už jen tak mimochodem: v květnu to bude přesně 110 let, co měla Maryša premiéru v pražském Národním divadle.

TOMÁŠ PILÁT


Neděle 14. 3. 2004 ČT 1 - 15.35 hodin

Noc rozhodnutí

Dramatický příběh osudové noci ze 14. na 15. březen roku 1939, v níž byl prezident doktor Emil Hácha přinucen, aby svým podpisem legalizoval zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Od této chvíle právě uběhlo 65 let. Autor scénáře J. S. Kupka pojal tuto historickou událost jako lidské drama člověka, který je postaven před rozhodnutí, zda vyhovět nacistickému diktátu, nebo riskovat krveprolití. V režii Pavla Háši postavu Emila Háchy jako svou poslední roli (v roce 1993) vytvořil Rudolf Hrušínský. S hereckým mistrovstvím v ní ztvárnil rozpor povinnosti a svědomí jako velké lidské drama.