číslo 11
vychází 1. 3. 2004

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Vrahova hygiena

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 10. března, vždy v 18.30 hodin

Co se skrývá za podivným názvem románu mladé belgické autorky Amélie Nothombové? - Třiaosmdesátiletý nositel Nobelovy ceny za literaturu Prétextat Tach má za dva měsíce zemřít na vzácný druh rakoviny. Uvolí se přijmout k interview několik novinářů. Tach je monstrum vzhledem (obézní a nepohyblivý) i vlastnostmi (sarkastický cynik, misogyn). Žurnalisty ponižuje, usvědčuje z nevzdělanosti a jednoho po druhém vyhazuje. Tachův portrét si mozaikovitě skládáme ze slovních přestřelek mezi spisovatelem a povrchními novináři. Pak se však objeví novinářka Nina. Ta přečetla všech dvaadvacet Mistrových románů, ale navíc z jeho knihy Vrahova hygiena vydedukovala temnou Tachovu minulost. Za literaturou se v tomto případě skrývá zločin, v pozadí díla spočívá lživá konstrukce. Brilantně napsaný příběh vrcholí střetem dvou světů, sarkastickým úšklebkem autorky.

Amélie Nothombová (nar. 1967 v Japonsku) pochází ze starobylé bruselské rodiny, narodila se jako dcera spisovatele a belgického velvyslance v Římě Patricka Nothomba. Dětství prožila v zahraničí. Do Belgie se dostala až v 17 letech, vystudovala zde románskou filologii. Na "návrat" do vlasti vzpomíná jako na bolestnou zkušenost. Od mládí psala - údajně má "v šuplíku" 29 románů, které odmítá předat nakladateli, protože jsou příliš osobní, jinde uvádí, že napsala 37 (!) románů. Do světa literatury vstoupila ve věku pětadvaceti let románem Vrahova hygiena (1992) a sklidila obrovský úspěch. Od té doby vydala desítku velmi úspěšných románů.

Přeložila Jarmila Fialová, dvanáctidílnou dramatizovanou četbu na pokračování připravila Barbora Bukovinská. V režii Hany Kofránkové účinkují Daniela Kolářová, Miroslav Moravec a další.

(tur)