číslo 11
vychází 1. 3. 2004

Zpět na obsah         

Hudba


NOVÉ ZVUKOVÉ NOSIČE

Gabriela Demeterová, Norbert Heller:
W.
A. Mozart, Sonáty pro klavír a housle

(GZ Digital Media, a. s. - Gramofonové závody Loděnice)

CD se čtyřmi Mozartovými sonátami pro klavír a housle je vstupním diskem rozsáhlého projektu sedmi či osmi disků s nahrávkami všech Mozartových sonát pro toto nástrojové obsazení. Všechny by měly být interpretovány na historických nástrojích. Gabriela Demeterová si pro první sonáty vybrala housle z dílny Kašpara Strnada z r. 1795 z Muzea české hudby, Norbert Heller hraje na kladívkový klavír Conrada Grafa z libochovické zámecké sbírky. (Nahrávka byla pořízena rovněž v Libochovicích.) Jak připomíná hudební publicista Ivan Ruml v bukletu, vzhledem k historické zvukové autenticitě a dispozici hudebních nástrojů je ladění zhruba o půltónu níž, tzn. komorní "a" má kmitočet 415 Hz. Demeterová tu obdivuhodně zvládá další ze svých náročných, koncepčně i interpretačně pozoruhodných úkolů, které si zpravidla sama formuluje (před časem se např. představila jako houslistka i violistka v Stamitzových duetech pro housle a violu). Kompletní nahrávka Mozartových sonát není ve světě příliš běžná, rozhodně nikoliv na historických nástrojích. Houslistka při studiu Mozarta zúročila své zkušenosti z interpretace hudby tohoto období i starší; zvuk jejího nástroje ve spojení s klavírem zní líbezně a s bravurní lehkostí. Dlužno dodat, že klavír tu zdaleka nemá jen doprovodnou funkci, oba nástroje jsou rovnocennými partnery.

(ap)