číslo 10
vyšlo 23. 2. 2004

Jiří Linha
Helena Třeštíková
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Jiří Linha


.

Oblékám své zpěváky do parádních šatů Už po několika prvních větách poznáte, že před vámi sedí člověk neskonale důsledný a systematický. Ve svých odpovědích pojednává téma zeširoka, navzdory požadavkům doby i žurnalistiky obsáhle, s občasnými odbočkami, z nichž však vždy najde cestu k hlavní myšlence. Má to formu, podobnou té, kterou nacházíme v dokonalých hudebních skladbách...     rozhovor >>>
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv