číslo 5
vyšlo 19. 1. 2004

Zdeněk Mácal
Helena Třeštíková
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Zdeněk Mácal


.

Nejtěžší je udělat správné rozhodnutí v pravý čas Šéfdirigent České filharmonie ZDENĚK MÁCAL působí v osobním kontaktu velmi podobným dojmem jako s taktovkou v ruce na pódiu; je otevřený, plný impulzivní citovosti, s temperamentními gesty. A vyzařuje z něj jakási stálá radost. Před koncertem to u něj prý bývá stejné: "Když jdu na pódium, vždycky mám radost. Někteří se třepou, a ještě pět minut před začátkem dokážu projednat nějakou naléhavou organizační otázku. Ale pak zapomenu na všechno a žiju jen pro ten okamžik," říká o sobě. Nezatrpkl, ani když ve druhé polovině devadesátých let nedopadlo "namlouvání" s Českou filharmonií kladně - "kdybych se cítil ukřivděný, nebyl bych tu. A proč si kazit krásné měsíce a roky s hudbou nějakými trpkostmi?"
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv