číslo 1
vyšlo 22. 12. 2003

Ondřej Havelka
Jan Špáta
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Ondřej Havelka


.

ALL THAT JAZZ! "Sladce i žhavě zahrají a vstoupí do vašich srdcí. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Dynamická koncertní show připomene především 100. výročí narození velkého jazzového pěvce, okouzlujícího majitele svůdného barytonu a dosti výborného golfisty Binga Crosbyho." Plakáty tohoto znění začaly v polovině listopadu zdobit plakátovací plochy, ba i pouliční lampy a další rozličná pražská zákoutí. Zvaly do Velkého sálu Lucerny na 17. prosince. Na nich slavný orkestr, v popředí Mistr exaltovaně rozpřažený - vidím-li dobře - golfovou holí! Podobná oznámení bylo jistě možno spatřiti i v jiných končinách vlasti naší. Z toho, jak si ".orkestr dovoluje veleváženému P.T. publiku oznámiti, kde a kdy by mohlo shlédnout naši produkci.", je patrno, že Ondřej Havelka a jeho Melody Makers tráví v prosinci se svým zbrusu novým programem téměř den co den na koncertech po celé republice. V době této těsně předcházející, dlel umělecký ředitel - "všestranně talentovaný entertainer, který žije od svých studentských let pouze pro jazz a swing z období mezi dvěma světovými válkami" - a jeho ansámbl na dvouměsíčním turné v zemi germánské, a tak náš rozhovor vznikal z velké části na dálku a zcela nestylově za pomocí hlubin virtuálního světa počítačové sítě.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv