48
vychází 18. 11. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Sobota 29. 11. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 16.30 hodin

V českém duchu

Skladby dnešního Symfonického koncertu jsou u nás velmi dobře známé. Dokonce můžeme říci, že se jedná o reprezentační díla české národní hudby. V našem vysílání se objevují poměrně často, až se zdá, že koncerty tohoto složení nepřinášejí nic nového a zvláštního, a tudíž by se měly omezit na minimum.

Bedřich SmetanaSituace ale přece jenom není tak jednoznačná. Nelze souhlasit s tím, že by české hudby bylo přespříliš. Poslední léta, kdy se nám otevřel svět dokořán a my máme možnost poznávat hudební sféry, o nichž se nám dříve ani nesnilo, obracíme častěji pozornost k tomu nepoznanému zajímavému světu a naše důvěrně známé hodnoty domácí se nám jeví jako cosi samozřejmého, méně vzácného.

Časem však může docházet - a také se to stává - k situacím poněkud nečekaným a překvapujícím. Buď zjišťujeme sami, anebo - a to je poněkud smutné - býváme nadšenými posluchači ze zahraničí upozorňováni na neobyčejné bohatství, jaké právě v hudbě našich klasiků máme. A tak se domnívám, že to nemusí být vždy dny sváteční a mimořádné, kdy dáme veškerý prostor jenom českým skladatelům a jejich dílům.

Smetanu, Dvořáka a Suka uslyšíme v podání České filharmonie pod taktovkou našich předních dirigentů - tedy v interpretaci zcela autentické a vzorové. Předehra k Smetanově opeře Hubička nebývá často na programech symfonických koncertů. Avšak díky velkorysému podání nezapomenutelného filharmonického šéfa Václava Neumanna bude jistě velmi příjemným vstupem. Dvořákův Houslový koncert je naopak stálicí programů koncertů po celém světě. Už řadu let jej slýcháme v podání Václava Hudečka, vyznačujícím se obdivuhodným nasazením a vitalitou. Václava Neumanna vystřídá - podobně jako před lety u šéfovského pultu - dirigent Jiří Bělohlávek. Suitu Pohádka kdysi sestavil, či spíše nově zkomponoval Josef Suk ze své hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena, aby jí tak umožnil častěji promlouvat k posluchačům, než skýtají ojedinělá náročná jevištní provádění. Tento záměr mu vyšel skvěle a dodnes se s ní často a s radostí setkávají dirigenti orchestrálních koncertů. Jednu z vynikajících nahrávek České filharmonie pořídil Libor Pešek.

BOHUSLAV VÍTEK