48
vychází 18. 11. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Úterý 25. 11. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Od chaosu k řádu

Na počátku vesmíru - to je miliontinu sekundy po začátku času - vládl chaos, divoká směsice kvarků, elektronů, fotonů a neutrin. To bylo obrazně řečeno "ladění Vesmíru", vznik základního materiálu pro jeho výstavbu. Vývoj po chaosu byl postupným tvořením systémů. Vytvářením kontinua podle velkého křesťanského filozofa Augustina Aurelia z Hippa. Vesmír - uspořádaný systém oněch částic - nevznikl naráz v počátečním okamžiku, ale byl budován postupně a jeho tvoření probíhá vlastně dodnes. Je to zákonitý proces a zákony, ovládající dění ve vesmíru, vytvářejí řád a krásu, které naplňují úctou a radostí každého, kdo přemýšlí o smyslu života a bytí vůbec. Staří filozofové a básníci onen řád a krásu vesmíru nazývali hudba sfér.

V Meteoru tohoto týdne pokračuje doc. RNDr. Josip Kleczek už čtvrtou částí své encyklopedie Dějiny vesmíru. Prudké rozepnutí vesmíru znamenalo i prudké ochlazení a pokles hustoty. Asi po desetitisícině sekundy poklesla rozpínáním teplota na deset bilionů stupňů. Kvarky se spojovaly do trojic a vytvářely protony a neutrony. Objevilo se tehdy ještě mnoho jiných druhů částic, avšak jejich život byl jepičí, neboť se záhy rozpadaly na stabilnější protony, neutrony a elektrony.

Dnešní protony (například jádra vodíku ve vodě) pocházejí z té doby, kdy byl celý vesmír starý desetitisícinu sekundy. Zachovaly se po celé dějiny vesmíru až dodnes jako památky na počátek vesmíru. Jen o desetitisícinu sekundy jsou starší elektrony, neboť vznikly současně s kvarky - předchůdci protonů...

V každé molekule vody je deset protonů a deset elektronů, pamětníků oné dávné počáteční doby vesmíru, kdy byl starý jen malý zlomek sekundy. Avšak osm neutronů v molekule vody - přesněji řečeno v jádru kyslíku - ty jsou asi o šest miliard roků mladší. Vznikly v masívní hvězdě, která vybuchla jako supernova před sedmi miliardami roků. První atomy vznikly ve vesmíru, když byl starý 300 000 roků. Jde o velmi důležitou, převratnou událost v dějinách vesmíru. Končí nadvláda záření a o dalších osudech vesmíru začíná rozhodovat hmota.

(bi)