48
vychází 18. 11. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Pondělí 24. 11. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 23.15 hodin

Musica moderna

Benjamin BrittenNa letošní rok připadají dvě výročí významných skladatelů, dnes již klasiků hudby 20. století. Oba zcela odlišné skladatelské typy posunuly hudební vývoj k novým obzorům a obohatily světovou hudbu o řadu cenných děl. Benjamin Britten, po barokním H. Purcellovi nejvýznamnější a nejhranější anglický skladatel, by se letos dožil devadesátky. Spoluzakladatel English opera company a Aldeburg festivalu dosáhl mimořádného úspěchu a popularity především svým hudebně dramatickým dílem. Neméně úspěšná je Brittenova komorní, vokální a vokálně symfonická tvorba, zasahující téměř všechny hudební žánry a vyznačující se spontánní invencí a barevnou instrumentací. Neobyčejně bohatý je i odkaz německého skladatele Paula Hindemitha, od jehož smrti uplynulo letos 40 let. Spíše hloubavý tvůrčí typ, který své skladebné postupy vyztužil i řadou teoretických prací, byl jedním z iniciátorů festivalu komorní hudby v Donaueschingen i spoluzakladatelem Amarova-Hindemithova kvarteta. Jeho hudba, která se zpočátku charakterizovala příklonem k nové věčnosti, jazzovými a tanečními inspiracemi a inovací polyfonních postupů, se v závěrečném tvůrčím období vrátila ke klasickým tradicím. Tři následující pořady přinesou řadu ukázek ze známé i méně známé tvorby obou jubilantů.

JIŘÍ TEML