42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Pátek 17. 10. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Páteční večer s Václavem Voskou

Rozhlas je disciplína, která je pro herce nesmírně závažná, má-li bez jakýchkoli vizuálních prostředků vyjádřit všechny nejniternější pochody v lidské bytosti. A to mě vždycky strašně lákalo, soustředit se jenom na obsah, myšlenku, slovo a pocit. Pamatuji se na šéfrežiséra Josefa Bezdíčka, báječného a strašně moudrého a vzdělaného, který mě jednou zmučil tím způsobem, že mě nechal recitovat první zpěv Máje a musel jsem si sedět na rukou, abych si nepomohl žádným gestem. Byla to pro mne muka - dodnes mu za ně vděčím - pochopit nutnost soustředit se na slovo, ničím si nepomáhat! Krásná lekce byla, když mě Bezdíček učil dělat tečky, to je dost velký kumšt, i když se to zdá být banalita, ale udělat větu s pořádnou tečkou bylo pro mne tenkrát nedosažitelné. On mě to naučil. Takže v rozhlase jsem vlastně začínal, žádnou hereckou školu nemám. Tak vzpomínal na své rozhlasové začátky Václav Voska v době, kdy už byl kritikou uznávaným a diváky i posluchači milovaným a obdivovaným hercem. Rozhlasu zůstal Voska po celý život věrný a vytvořil tu řadu vynikajících dramatických rolí, včetně vysněného Hamleta, kterého si v divadle nikdy nezahrál. A ještě dnes, jedenadvacet let po Voskově smrti, posluchači často píší o velkých zážitcích, které jim Voskovo rozhlasové herectví přineslo a žádají o reprízy her, či literárních pořadů, v nichž účinkoval. Co víc by si herec, jehož umění je tak pomíjivé, mohl přát? Nedávno jsme dostali dopis od posluchače, který vzpomínal na Voskovu interpretaci Aragonova románu Aurelián z počátku šedesátých let. Tahle výtečná rozhlasová četba na pokračování (s Václavem Voskou v ní účinkovala Hana Hegerová) však byla smazána a neexistuje ani záznam na kazetě, či tzv. pomocném pásu. Možná, že tehdy si někdo četbu nahrál amatérsky: pokud ano, prosíme vás, abyste se ozvali - bylo by to velké obohacení rozhlasového archivu. - K nedožitým pětaosmdesátinám velkého moderního herce Václava Vosky (narodil se 21. října 1918) uvádíme reprízu úspěšného "voskovského" Pátečního večera.

(kon)