42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Čtvrtek 16. 10. 2003 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

John Williams hraje Rodriga a Dodgsona

Umělecké a hudební kvality kytaristy Johna Williamse prokazuje nejen jeho umělecká kariéra a světové úspěchy, dlouhá řada kompaktních disků širokého repertoáru, ale též spolupráce s významnými světovými orchestry a dirigenty. Jedním takovým důkazem je i vloni vydaná reedice jeho starších nahrávek skladatelů Joaquína Rodriga a Stephena Dodgsona. CD o to zajímavější, že ani jeden z obou autorů hudby hru na tento nástroj neovládal. Concierto de Aranjuez z roku 1939 španělského skladatele Rodriga byl prvním kytarovým koncertem, který nalezl stálé uplatnění na koncertních pódiích. Míru jeho obliby dokazuje i řada úprav. Na nosiči najdeme od téhož autora skladbu Fantasia pro kytaru a orchestr z roku 1954, která byla původně napsaná pro světovou špičku kytarového umění Andrése Segoviu. Je parafrází na hudbu španělského skladatele a kytaristy 17. století Gaspara Sanzeho. Dílo je rozděleno do čtyř částí, z nichž každá representuje oblíbený dobový tanec. Druhý ze skladatelů, Angličan Stephen Dodgson, je na tomto CD kytarovou literaturou zastoupen Koncertem pro kytaru a komorní orchestr č. 1 a Partitou č. 1. V Koncertu skladatel zachovává klasickou strukturu tří vět, avšak v orchestru nalezneme na místo hobojů složení 3 klarinetů jako tonální kontrast k sólové kytaře. Čtyřvětá Partita je interpretačně vděčná k prokázání umělecké a technické vyspělosti hry, a té si můžeme být u Williamse jisti. Skladatelova dedikace Kytarového koncertu č. 2 z roku 1971 se stala počátkem vzájemného přátelství a následné dlouhodobé spolupráce.

ANNA TESAŘOVÁ