42
vychází 6. 10. 2003

Zpět na obsah         

Tipy Čro


Středa 15. 10. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky docentky Evy Semotanové vyjímáme: Studium zmizelé, ztracené nebo změněné krajiny jako součásti dějinného vývoje může výrazně ovlivnit náš další život na planetě Zemi. Vidění vzájemných souvislostí historických krajin napomáhá při tvorbě, ochraně a plánování současné i budoucí krajiny, při nápravě a odvracení škod, které člověk svými aktivitami krajině působí. Nejde v žádném případě o návraty k původním krajinám, ale o inspiraci, úctu a pokoru před dílem přírody i našich předků. Vždyť rekonstrukce minulé krajiny zachycuje jen její fiktivní obraz, který jsme vytvořili z dostupných údajů, vlastních teorií a poznatků. Studium krajiny přibližuje člověka k přírodě, odkud vyšel, učí vnímat, poznávat a chápat pravidla jejich vzájemného soužití. Usilujme o to, aby se paměť krajiny stala neoddělitelnou součástí našeho národního kulturního dědictví. Abychom nemuseli spolu s Jaroslavem Seifertem říci: "Na zemi bude pusto a smutno, řešetem hvězd do nebe spadne skřivan a jeho zpěv zůstane nedozpíván, kouř hvězdy zacloní a slunce uhasí."

Kontrolní otázky:

1) Kde vznikaly koncem 15. století první rybniční soustavy a umělé kanály jako technická vodní díla?
2)
Proč se dnešní moderní společnosti zabývá studiem krajiny z doby před 500-1000 léty?

(df)